Gå till sidans innehåll

Njurtransplantation

Njurtransplantation är en etablerad behandlingsform av kronisk njursjukdom för patienter som är lämpade för den. Den första njurtransplantationen i Finland gjordes år 1964.

Njursvikt är en progressiv sjukdom. Om njurfunktionen försämras så att kroppens vätskebalans och reningsfunktioner äventyras behöver patienten dialys (konstgjord njure)

En njurtransplantation befriar patienten från dialysbehandling. Den är även det bästa sättet att behandla njursvikt. Njurar transplanteras både från levande och hjärndöda donatorer.

Det finns ett omfattande informationspaket på Njurhuset.

Uppdaterad 20.9.2019