Gå till sidans innehåll

Egenvård efter levertransplantationen

Efter levertransplantationen är det bra att eftersträva självständighet så fort som möjligt och ta hand om sig själv helt och inte glömma sin medicinering.

Operationssåret ska hållas rent med daglig dusch. Om det förekommer rodnad, svullnad eller vätskeutsöndring i såret ska detta meddelas till läkaren. Såret får inte blötas, utsättas för bastubad eller simning under de första veckorna.

Temperaturen ska mätas om du känner dig dålig. Feber, rysningar, illamående, smärta och värk kan vara tecken på en infektion eller avstötningsreaktion. Om temperaturen är över 38 grader längre än en dag eller om tillståndet är dåligt ska kontakt tas med den behandlande läkaren.

God munhygien är ytterst viktig för en levertransplantationspatient. Enligt rekommendationen ska tänderna rengöras noga från bakteriebeläggningar två gånger dagligen med eltandborste.

Borsthuvudet bör vara mjukt så att tandköttsskador undviks. Även tandmellanrummen bör rengöras för att förebygga tandköttsinflammation och karies.

Regelbundna, årliga tandläkarbesök är viktiga i förebyggande syfte för tändernas skick, dolda infektioner och förändringar i munhålan.

Tandingrepp bör undvikas under det första halvåret på grund av allmän inflammationskänslighet till följd av immunsuppressiv behandling. Värkande tänder och inflammationer i munnen ska dock skötas, i allmänhet på centralsjukhusets enhet för munsjukdomar.

Om det har varit tvunget att dra ut flera tänder före transplantationen bör protes skaffas först om ett halvt till ett år efter transplantationen. Ett undantag är helproteser som kan tillverkas när tandköttet har läkt efter tandutdragningarna.

När den immunsuppressiva behandlingen har stabiliserats kan normal tandvård fortsätta, till exempel tandlagningar, borttagning av tandsten och protetiska behandlingar. För att förebygga infektion tas antibiotika en timme före tandvård. Även en tandlös mun ska undersökas regelbundet.

Vissa läkemedel så som ciklosporin och kalciumhämmare (blodtrycksläkemedel) kan orsaka förändringar i tandköttet. Dessa kan undvikas bland annat med god munhygien. Om god munhygien inte räcker till behandlas tandköttssvullnaden med ett tandköttskirurgiskt ingrepp eller byte av läkemedel.

En del läkemedel kan minska salivutsöndringen och detta ökar risken för hål i tänderna, tandköttsinflammation och sjukdomar i munslemhinnan.

Immunsuppressiva läkemedel ökar mottagligheten för olika infektioner. Det viktigt att sköta hygienen för att förebygga infektioner efter en organtransplantation.

Här följer några enkla grundregler:

  • Tvätta dig regelbundet, hellre i duschen än i badet

  • Tvätta alltid händerna före måltider samt efter toalettbesök. Rengör naglarna noga

  • Använd vatten och en mild tvål för underlivstvätt

Akne

Kortison kan orsaka akne (finnar) i ansiktet, på bröstet, axlarna eller ryggen. De eventuella symptomen försvinner så småningom men om besvären fortsätter behöver de diskuteras med läkare. Allvarlig eller inflammerad akne kräver läkarvård.

Om aknen brister ska hudområdet tvättas tre gånger dagligen med en mild antiseptisk tvål. Skölj huden noga.

Oönskad hårväxt

Vissa läkemedel kan öka behåringen både i ansiktet och på andra ställen på kroppen. Detta kan kännas jobbigt men besvären kan lindras till exempel med hårborttagningsmedel, blekning eller hårborttagning med vax- eller elbehandling. Fråga läkaren.

Solskydd

Numera uppmanas man att undvika långvarig vistelse i solen utan skydd. Solljusets ultravioletta strålning orsakar mer hudcancer hos transplantationspatienter än hos övrig befolkning.

Behandling med azatioprin kan också orsaka hudskador i solen. Transplantationspatienterna är särskilt känsliga eftersom behandlingen nedsätter immunförsvarets aktivitet och därför läker inte solskador. Det är alltid bäst att skydda sig mot solen. Här följer några enkla anvisningar:

  • undvik att vara i solen mitt på dagen och skydda bara hudområden med kläder och huvudbonad

  • skydda huden med solkräm med tillräcklig skyddsfaktor och smörj på mer kräm om det behövs

  • solarium rekommenderas inte alls

  • kontrollera huden regelbundet själv, med hjälp av andra eller vårdpersonal. Risken för hudcancer är ökad på grund av den immunsuppressiva behandlingen och onormala födelsemärken och sår som förändras bör visas för läkare genast.

Alkohol nedbryts i levern. Eftersom en transplanterad lever är känslig för alla gifter kan alkohol skada den. Rökning fördröjer läkningen och ökar operationsrisken.

Alkoholdrycker ska undvikas. Om levertransplantationen har gjorts på grund av alkoholcirros är det absolut förbjudet att dricka alkohol före och efter transplantationen.

Rökning ökar risken att insjukna i lungcancer och många andra cancerformer. Dessutom är rökning en väsentlig faktor för åderförkalkning och benskörhet.​

Uppdaterad 20.9.2019