Gå till sidans innehåll

Insättning av en hjälppump för hjärtat

En hjälppump för hjärtat ska helst sättas in vid en förplanerad tidpunkt men ibland i brådskande situationer måste snabba beslut fattas om insättning av hjälppump för hjärtat.

Ett mekaniskt stöd i hjärtats vänstra kammare sätts in i öppen hjärtkirurgi med hjälp av hjärt-lungmaskin. Vid ingreppet klyvs bröstbenet och en hjärt-lungmaskin används som hjälp. Pumpen sätts in i patientens bröstkorg och kopplas till styrenheten i bärväskan med en kabel som löper ut genom huden på buken.

Uppdaterad 20.9.2019