Gå till sidans innehåll

Lungtransplantationen

När det kortare eller längre tid väntade telefonsamtalet kommer är det viktigt att hålla sig lugn och agera efter på förhand överenskomna instruktioner. Vid en lungtransplantation byts de egna sjuka lungorna ut mot friska lungor från en donator.

Tidpunkten för lungtransplantationen kan infalla när som helst. Det väntade samtalet kan komma vilken veckodag och vilket klockslag som helst. Transplantationskoordinatorn ringer när lämpliga lungor har hittas. Överenskommelse med transplantationskoordinatorn har gjorts före operationen om vilket färdmedel sjukhusfärden ska ske med.

  • Efter telefonmeddelandet får du varken äta eller dricka

  • Ta med personliga artiklar (hygienartiklar, telefon, glasögon, tandprotes osv.).

  • Avfärden ska ske inom en timme efter telefonsamtalet.

  • Kom till sjukhuset på överenskommet sätt.

  • Kör inte själv och åk inte med en anhörig eller kompis.

  • Informera dina anhöriga om situationen.

  • Håll dig lugn.

Operationsförberedelserna sker på överenskommen avdelning. I operationsförberedelserna ingår dusch, vid behov rakning av kroppsbehåring, möte med narkosläkaren samt premedicinering. Patienten är klar för operationen på ungefär en och en halv timme.

En anhörig eller en följeslagare kan vara med tills patienten förs till operationssalen. Till operationssalen förs patienten på en säng. I operationssalen påbörjas narkosförberedelserna och om det är möjligt insätts en epiduralkateter för smärtlindring efter operationen.

En lungtransplantation tar vanligen 10 - 12 timmar. Lungtransplantationen görs via en öppning i brösthålan med stöd av hjärt-lungmaskin. Vid en lungtransplantation förenas transplantatet med patientens luftrör, lungvener och lungartärer.

Patienten flyttas nersövd och i respirator från operationssalen för återhämtning till Hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen där de anhöriga kan fråga om tillståndet.

Uppdaterad 20.9.2019