Gå till sidans innehåll

Vad är en hjälppump för hjärtat?

Ett mekaniskt stöd (LVAD) i hjärtats vänstra kammare som sköter vänster hjärtkammares arbete. Hjälppumpen tar i spetsen på vänster hjärtkammare syrsatt blod från lungorna och återför det till aorta där det pumpas ut i hela kroppen.

Den mekaniska hjälppumpen i vänster kammare väger tre kilo och hjälper vänster hjärtkammare att arbeta. Med hjälp av två små motorer tar pumpen i spetsen på vänster hjärtkammare syrsatt blod från lungorna och återför blodet till aorta. Därmed får kroppen syrehaltigt blod ut i hela kroppen.

Hjälppumpen insätts i öppen hjärtkirurgi med hjälp av hjärt-lungmaskin in i bröstkorgen och genom bukväggen löper en kabel som kopplas till en styrenhet. Styrenheten fungerar med två batterier eller direkt med nätström. Styrenheten driver pumpen och meddelar om eventuella felsituationer.

Vården av patienter med hjälppump koncentreras till Hjärt- och lungcentrum i Helsingfors.

Uppdaterad 20.9.2019