Gå till sidans innehåll

Efter transplantationen

Efter en levertransplantation ska patienten uppföljas av specialsjukvården. Patienten kontrolleras regelbundet på eget centralsjukhus och vid organtransplantationsenheten.

Regelbundna kontroller efter transplantationen

HUS patienter kommer för kontroller till polikliniken vid Mejlans och för nödvändiga undersökningar före läkarbesöket. Det lönar sig att reservera hela dagen för kontrollbesöket.

I början kan besöken vara 1 - 2 i veckan men med tiden sker besöken med längre mellanrum om transplantatets funktion har varit stabil.

För patienter från andra sjukvårdsdistrikt ordnas övernattning på patienthotellet om deras tillstånd tillåter det. Därifrån kommer patienten på morgonen på fastande mage till kontroll vid Triangelsjukhusets dagenhet (våning 5).

Leverbiopsi

Med en biopsi (ett vävnadsprov) som tas från levern är det möjligt att upptäcka avstötningsreaktioner, infektioner eller andra problem. Biopsin tas i lokalbedövning med hjälp av ultraljudsstyrning på röntgen med en fin nål i och undersöks med mikroskop. Biopsier tas alltid om det finns misstanke om avstötningsreaktioner eller om levervärdena försämras utan klar orsak.

En biopsi tas även vid årskontrollerna om ett, tre (om patienten har hepatit C) och fem år efter transplantationen och därefter med fem års mellanrum för att eventuella förändringar i levertransplantatet ska kunna upptäckas i tid. I biopsin konstateras eventuellt förändringar som måste beaktas vid planeringen av immunsuppressiv långtidsmedicinering.

Uppdaterad 20.9.2019