Gå till sidans innehåll

Vad handlar en hjärttransplantation om?

Hjärttransplantation är en etablerad behandling vid livshotande hjärtsvikt när andra behandlingsalternativ är otillräckliga. Med en hjärttransplantation finns det möjlighet att förbättra patientens livskvalitet och funktionsförmåga.

Hjärttransplantation är det sista behandlingsalternativet vid svår, livshotande hjärtinsufficiens (hjärtsvikt) när andra behandlingsmetoder är otillräckliga. Oftast görs en hjärttransplantation på grund av en sjukdom som förtunnar hjärtmuskeln eller en irreversibel hjärtmuskelskada som orsakats av kranskärlssjukdom. Indikationerna för hjärttransplantation har varit relativt oförändrade ända från transplantationsverksamhetens början.

I Finland har hjärttransplantationerna koncentrerats till HUS där de inleddes 1985. Under de senaste åren har det årligen utförts i genomsnitt 16 - 25 hjärttransplantationer vid HUS men behovet är 25 - 35 hjärttransplantationer. I Finland har totalt över 500 hjärttransplantationer utförts. Hjärttransplantationer på barnpatienter utförs på Nya barnsjukhuset.

Bättre förebyggande av hjärtsjukdomar, utvecklade metoder för behandling med läkemedel och apparater samt hjärtkirurgi har förskjutit förekomsten av svår hjärtsvikt till allt äldre åldersklasser. Kranskärlssjukdomens andel som orsak till svår hjärtsvikt har minskat och i dag är hjärtmuskelsjukdomar bland de vanligaste indikationerna för hjärttransplantation i Europa.

Det är en krävande uppgift att bedöma den rätta tidpunkten för transplantationen. Som en optimal tidpunkt betraktas en period då hjärtats verksamhet har försvagats irreversibelt och allvarligt men hjärtats nedsatta funktionsförmåga ännu inte har orsakat bestående funktionsstörningar i njurarna, levern och lungorna och patienten inte har utvecklat en betydande förlust av muskelmassa.

Kontraindikationer för hjärttransplantationer är alkohol- eller narkotikaberoende, rökning, missbruk av läkemedel, oförmåga att ta hand om sig själv, instabil psykisk sjukdom och bristande samtycke till medicinsk vård och behandling. Andra kontraindikationer är hög ålder (70 år), cancer som patienten haft nyligen, svåra infektioner, definitiv njur- och leversvikt och pulmonell vaskulär resistens (ökat motstånd i lungkretsloppet).

Hyksin Hjärttransplantationsverksamheten vid HUS är i dag väl etablerad och resultaten är utmärkta även i en internationell jämförelse. Cirka 90 procent av patienterna lever ett år efter transplantationen och 85 procent fem år efter operationen.

Efter hjärttransplantationen är patienternas livskvalitet på samma nivå som hos genomsnittsbefolkningen.​

Uppdaterad 20.9.2019