Gå till sidans innehåll

Kamratstöd för organtransplanterade

Kamratstöd betyder att man delar erfarenheter med någon som varit med om samma sak.

När en människa blir sjuk, har den insjuknade och de närstående ett stort behov av information. Information fås förutom från den vårdande instansen och genom litteratur även av personer som varit med om samma sak. Personer som gått igenom samma sak kan berätta om sina egna erfarenheter av hur man klarar av sjukdomen eller av hur man lever med sjukdomen.

För en person som insjuknat är det viktigt att höra vad diagnosen innebär i praktiken och hur den påverkar det dagliga livet.

Det är också en lättnad för personer som nyligen insjuknat och närstående att få prata om det de upplevt.

Kärnan i kamratstödet är att den som berättar och den som lyssnar har liknande erfarenheter och därför kan förstå den andra.

Det är en lättnad att dela sina erfarenheter med en person som verkligen förstår. De närstående behöver inte bära hela bördan då den insjuknade inte behöver prata om all sin oro med dem. Stödpersonen finns på lämpligt avstånd och därför är det lättare att prata med hen.

Då man delar gemensamma erfarenheter skapas en djup känsla av att man blir förstådd. Delad erfarenhet är en viktig upplevelse.

Kamrathuset hjälper personer med ledsjukdom och deras anhöriga att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd. Kamrathuset samlar kamratstöd som erbjuds av patientföreningar.

Uppdaterad 20.9.2019