Gå till sidans innehåll

Associerade sjukdomar

Trots att den immunsuppressiva behandlingen spelar en stor roll för uppkomsten av associerade sjukdomar kan till exempel kolesterolvärdet påverkas även med eget levnadssätt. Motion, bra kost och psykiskt välbefinnande är hörnstenarna i god hälsa.

En biverkning av immunsuppressiv behandling hos hjärttransplanterade patienter är olika associerade sjukdomar, till exempel högt blodtryck, njursvikt, högt kolesterol, diabetes och osteoporos. Alla får dock inte associerade sjukdomar men associerade sjukdomar berör en stor del av dem som har fått en hjärttransplantation. Motion och hälsosam kost har gynnsamma effekter på hälsan och utvecklingen av associerade sjukdomar.

Mer information om associerade sjukdomar

En stor del får högt blodtryck under det första året efter hjärttransplantationen. Blodtrycket behandlas med läkemedel samt hälsosamma levnadsvanor.

För att förebygga nedsatt njurfunktion är det viktigt att effektivt behandla högt blodtryck, diabetes och fettomsättning. Saltkonsumtionen ska begränsas och antiinflammatoriska medel som belastar njurarna ska undvikas.

Behandlingen med immunsuppressiva läkemedel höjer fettvärdena. Andra faktorer som höjer kolesterolet är bland annat övervikt, ålder, diabetes och högt blodtryck. Kolesterolsänkande läkemedel ges under de första dagarna efter hjärttransplantationen. I samband med läkemedelsbehandlingen är det viktigt att ha sunda levnadsvanor eftersom de stärker varandras effekt.

Behandling med immunsuppressiva läkemedel (särskilt kortison) kan påverka sockeromsättningen. Diabetes som orsakas av kortison försvinner vanligen efter behandlingens slut. Grunden för helhetsvården är sunda levnadsvanor. Hälsosam kost, ökad fysisk aktivitet och viktkontroll inverkar alla positivt på fettvärdena och blodsockerbalansen.

Osteoporos eller benskörhet är en ämnesomsättningssjukdom som leder till att bentätheten minskar och benen blir sköra. Alla hjärttransplantationspatienter får förebyggande läkemedelsbehandling. Mångsidig kost, kalcium och D-vitamin samt motion stärker benbyggnaden.

Hos hjärttransplantationspatienter yppar sig kronisk avstötning som en gradvis förträngning av kranskärlen. Flera faktorer påverkar dess utveckling:

  • akuta avstötningsreaktioner

  • eventuella virusinfektioner

  • högt kolesterol

  • högt blodtryck

  • diabetes

  • övervikt.

Kronisk avstötning kan yppa sig som avvikande trötthet vid belastning, rytmstörningar och ibland också som bröstsmärtor.

För att konstatera kranskärlsförändringar hos hjärttransplantationspatienter tas röntgen med kontrastmedel ett, tre och fem år efter hjärttransplantationen.

Uppkomsten av kranskärlsförändringar kan förebyggas med levnadsvanor och läkemedelsbehandling. Kost med låg fetthalt, låg kolesterolhalt och låg salthalt samt regelbunden motion bromsar utvecklingen av en kranskärlssjukdom och bidrar till viktkontroll.

När läkemedelsbehandlingen är väl genomförd och planerad och uppföljningen aktiv kan avstötningsreaktioner och infektioner identifieras och behandlas i ett tidigt skede.

Uppdaterad 20.9.2019