Gå till sidans innehåll

Information om organtransplantationer på barn

Orsaken till organtransplantationer på barn är oftast medfödda sjukdomar som trots behandling leder till svår organsvikt. De vanligaste organtransplantationerna på barn är njur-, lever- och hjärttransplantationer.

Organtransplantationer på barn är, liksom på vuxna, i vårt land koncentrerade till HUS. Årligen görs drygt 20 organtransplantationer på barn vid HUS Nya barnsjukhus (tidigare Barnkliniken). Totalt har drygt 550 transplantationer utförts under tre årtionden och de viktigaste av dem är njur-, lever- och hjärttransplantationer. Dessutom har ett antal barn genomgått tarm- eller lungtransplantation.

Orsaken till transplantationerna är oftast medfödda sjukdomar som trots behandling leder till svår organsvikt.

Organtransplanterade barn och ungdomar lever ett relativt normalt liv men behöver livslång behandling med immunsuppressiva läkemedel samt uppföljning. När ungdomars uppföljning överförs till vuxenenheter krävs samarbete mellan de vårdande centren.

Uppdaterad 20.9.2019