Gå till sidans innehåll

Förebygga infektioner

Den förebyggande behandlingen av infektioner inleds redan före lungtransplantationen. Giltiga vaccinationer kontrolleras och kompletteras vid behov. Efter lungtransplantationen nedsätter den immunsuppressiva behandlingen den naturliga motståndskraften och därför är mottagligheten större för olika infektioner de första månaderna.

Immunsuppressiva läkemedel sänker kroppens försvar mot olika bakterie-, virus- och svampinflammationer. Infektionsrisken är störst under de första månaderna efter operationen. För att förebygga olika virus- och svampinfektioner ges förebyggande behandling med läkemedel.

Efter utskrivningen från sjukhuset är det bra att till en början under cirka de tre första månaderna undvika stora folkskaror. Även senare är det bäst att inte vara i kontakt med personer som har en smittsam inflammationssjukdom. Bästa sättet att förebygga infektioner är att tvätta händerna noga.

Operationssåren läks på några veckor. Det är bra att hålla ett öga på området kring såret där hemma. Om området rodnar eller utsöndrar, om det förekommer smärta i såret eller om stygnen lossnar ska du kontakta vårdenheten. Detsamma gäller om du har feber och andra infektionssymtom (till exempel halsont och hosta).

Egenvård

Vaccinationernas giltighet kontrolleras före lungtransplantationen och vid behov ges boosterdoser. Vaccinationer för att förebygga smittsamma sjukdomar ges tidigast ett halvår efter transplantationen. Vaccinationernas effekt är större när behandlingen med immunsuppressiva läkemedel har minskats. Influensavaccinationen som ges om hösten kan tas redan tre månader efter lungtransplantationen.

Vaccinationer före lungtransplantationen

 • tetanus-d-vaccin (stelkramp + difteri): om det är mer än 5 år sedan den förra boostervaccinationen ges boostern när patienten placeras på väntelistan och därefter med tio års mellanrum.

 • pneumokockvaccin

 • influensavaccin ges en gång per år innan epidemisäsongen börjar. Detta rekommenderas även till familjemedlemmar.

 • meningokockvaccin ges till patienter under 25 år när de placeras på väntelistan och en boosterdos ges med 3 - 5 års mellanrum.

 • vattkoppsvaccin ges när patienten placeras på väntelistan om vattkoppsantikroppar saknas. Detta rekommenderas även till familjemedlemmar som inte har haft vattkoppor.

 • hemophilus influenzae typ B (HIB)-vaccin ges när patienten placeras på väntelistan

 • vaccination mot hepatit A och B rekommenderas

Följande vacciner kan användas efter lungtransplantationen

 • inaktiverat vaccin mot polio

 • inaktiverat vaccin mot tyfus (injiceras)

 • vaccin mot japanskhjärnfeber

 • vaccin mot kolera

 • vaccin mot rabies (vattuskräck)

 • vaccin mot fästingburen hjärninflammation.

Andra vacciner ska diskuteras med läkaren och beslut fattas fall för fall.

Följande vacciner får INTE ges efter lungtransplantationen Dessa vacciner får inte ges eftersom de innehåller levande försvagade mikrober

 • BCG (= vaccin mot tuberkulos)

 • vaccin mot polio (tas via munnen, får inte heller ges till transplantationspatientens familjemedlemmar)

 • MPR (mässling + påssjuka + röda hund)

 • vaccin mot gula febern

 • vaccin mot tyfus

 • vaccin mot smittkoppor (tas via munnen)

 • vaccin mot vattkoppor (får ges till transplantationspatientens familjemedlemmar)

Tänderna ska skötas så att de är i bra skick före lungtransplantationen Efter lungtransplantationen sköts tänderna och munnen intensivt för att förhindra inflammationer. Tandtråd kan användas utan att skada munnens slemhinnor.

Under de första veckorna desinficeras munnen två gånger per dygn med munsköljmedel. För att förhindra jästinfektion används mundroppar med nystatin fyra gånger per dygn. Munsköljmedel kan färga tänderna och tungan bruna, men detta är helt ofarligt. Användningen av mundroppar kan tillfälligt försvaga smaksinnet.

Under det första halvåret efter transplantationen borde åtgärder som gäller tänderna undvikas. I fortsättningen är det bra att besöka tandläkaren två gånger per år och vid behov oftare.

Uppdaterad 20.9.2019