Gå till sidans innehåll

Psykiskt välbefinnande

Att vänta på en lungtransplantation och återhämta sig efter lungtransplantationen kan vara en rejäl berg- och dalbana för psyket. De anhöriga, familjen och kamratstödet hjälper patienten att återhämta sig och att orka. Hjälp och stöd finns, ingen behöver stå ensam.

En lungtransplantation innebär stora förväntningar på en förbättrad livskvalitet. Under den första tiden på lungtransplantationslistan kan många bekymmer dyka upp i tankarna när konditionen försämras. En lång väntetid kan vara påfrestande för nerverna och misströstan kan slå till om väntan blir lång.

Under väntan på lungtransplantationen är det viktigt att ta hand om det psykiska välbefinnandet och skaffa hjälp när de egna resurserna tar slut.

Under återhämtningen efter lungtransplantationen är humörförändringar som irritabilitet och nedstämdhet samt sömnlöshet vanliga. Känslorna kan variera från hoppfullhet till förtvivlan. Bekymmer för framtiden, eventuella komplikationer och läkemedelsbehandlingens biverkningar kan leda till ångest och depression. Hur den fysiska prestations- och handlingsförmågan återställs har stor inverkan på sinnesstämningen och det psykiska välbefinnandet.

Det krävs tid och tålamod både av konvalescenten själv och de närstående att vänja sig vid den normala livsrytmen.

Rädslor och fördomar kan reduceras med hjälp av familjens och vännernas stöd, saklig information som gäller operationen och behandlingen efteråt samt öppen diskussion.

I svåra situationer, till exempel vid utdragen depression och ångest, är det bäst att inte vara ensam. Du kan berätta för behandlande läkaren eller transplantationskoordinatorn om ditt behov så att du får hjälp. Föreningen för hjärt- och lungtransplanterade i Finland – SYKE rf och Olka-punkten erbjuder också kamratstöd.

Uppdaterad 20.9.2019