Gå till sidans innehåll

Egenvård

Livet med ett mekaniskt stöd i hjärtats vänstra kammare kräver anpassning och att lära sig leva med den. På sjukhuset ges anvisningar och vägledning hur hjälppumpen ska användas.

Omsorgsfull vård av huden runt drivledningens utgångsställe är mycket viktig för att förebygga infektioner. Före utskrivningen från sjukhuset gås lämplig vård av utgångsstället igenom med en sjukskötare. Drivledningen ska skyddas från överdriven rörelse. Drivledningen får inte dras eller komma åt att fastna i föremål.

Bandaget runt utgångsstället ska bytas enligt särskilda anvisningar från sjukhuset. Omsorgsfull hygien är viktig vid byte av bandaget.

Allmänna anvisningar för byte av bandage

 • Skaffa allt nödvändigt material.

 • Tvätta händerna noga.

 • Ta bort det gamla bandaget.

 • Kontrollera utgångsstället för rodnad, svullnad och blödning.

 • Använd handdesinfektion.

 • Öppna det nya bandaget.

 • Använd undersökninhandskar (osteril).

 • Rengör utgångsstället med koksaltlösning eller ett annat ämne; börja nära drivkabeln och fortsätt utåt.

 • Lägg ett sterilt bandage.

 • Skjut in överflödig drivledning under bandaget eller förbandet över buken och håll det mot kroppen med kläderna.

Ta kontakt med LVAD-koordinatorn om området runt drivledningens utgångsställe blöder, är svullet eller rodnar. Dessa tecken kan tyda på inflammation.

Motion kan utövas mycket mångsidigt med mekaniskt stöd (Left Ventricular Assist Device, LVAD) i hjärtats vänstra kammare. LVAD gör det möjligt att motionera och regelbunden samt tillräckligt effektiv motion är viktig för att få god muskelkondition och prestationsförmåga. Motionsformerna och effekten av motionen avgörs med hänsyn till den individuella situationen.

När läkaren har konstaterat att det är säkert att duscha är det tillåtet att duscha med hjälppumpen om hjälppumpen skyddas mot vatten. Det finns en duschtät påse som är framtagen för att skydda hjälppumpen mot vatten. Drivledningens utgångsställe måste duschas och sedan torkas för att förebygga inflammation.

Kom ihåg-lista

 • Styrenheten ska kopplas till två batterier under duschen; den får inte kopplas till ett vägguttag!

 • Använd alltid tillverkarens duscpåse.

 • Avlägsna bandage före duschandet.

 • Bad eller simning är inte tillåtet.

 • Bastubad är inte tillåtet.

 • Inga delar av hjälppumpen får doppas i vatten.

 • Om det hamnar vatten i hjälppumpens delar (styrenhet, strömadaptrar, batterier, batteriladdare eller kopplingar) ska LVAD-koordinatorn kontaktas.

Födan bör vara allsidig och om det är möjligt innehålla protein, grönsaker, bär, frukter och fullkornsprodukter. Var uppmärksam på fettets och kolhydraternas kvalitet samt mängden salt och socker.

Warfarin och kosten

Näringsrekommendationerna för dem som har blodförtunnande medicinering (warfarin) sammansätts som hjärtvänlig kost. Om kosten före behandlingen har innehållit sparsamt med grönsaker bör de ökas. Tidigare varnades det för vissa gröna grönsaker men det är inte nödvändigt. Gröna grönsaker och andra grönsaker rekommenderas dagligen och gärna i samma mängder dag efter dag. Alkohol och många vitaminpreparat kan påverka behandlingskontrollen.

 • antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, exempelvis ibuprofen, ketoprofen och naproxen

 • alkohol (alkohol kan konsumeras med måtta: 1 - 2 öl eller vinglas rör inte till behandlingskontrollen)

 • tobak (rökning har ogynnsamma effekter på hälsan och rökstopp är ytterst viktigt efter insättning av en hjälppump)

 • fisk, lever

 • spenat, kål, blomkål, rosenkål

 • ginseng

Diskutera med läkaren före resor och förvissa dig om det är säkert att resa. Ta med ordinerade läkemedel på resor och kontrollera att du har kontaktinformation för nödsituationer.

Uppdaterad 20.9.2019