Gå till sidans innehåll

Föreningen för hjärt- och lungtransplanterade i Finland – SYKE rf

Föreningen för hjärt- och lungtransplanterade i Finland – SYKE rf bildades år 1990 för att verka som länk mellan hjärt-, lung- och hjärt-lungtransplanterade och deras närstående samt som intresseorganisation för dem.

Medlemsantalet är nästan 600 varav hälften har fått en transplantation.

Privatpersoner som har fått en hjärt-, lung- eller hjärt-lungtransplantation kan bli ordinarie medlemmar i Syke.

De som väntar på transplantation, de transplanterades anhöriga eller privatpersoner som är intresserade av verksamheten kan bli stödmedlemmar. Även företag kan bli medlemmar i SYKE rf.

Du kan bli medlem genom att fylla i blanketten som finns på webben för ansökan om medlemskap eller genom att ta kontakt med kontoret.

Kamratstöd

Med personligt kamratstöd avses kamratverksamhet mellan en stödperson och en person som behöver stöd.

Kamratstödsgrupper finns på nätet via Skype-möten för dem som väntar på en transplantation samt för patienter med mekanisk hjärtpump på Mejlans sjukhus två gånger i året. Även för kvinnor som har genomgått en transplantation finns egna grupper.

Regionalt finns många slags kamratverksamhet. Närmare information om dem fås av de regionala kontaktpersonerna.

Kamratstödsevenemang ordnas en gång per år som veckoslutskurs för dem som väntar på transplantation. Patienter på transplantationslistan samt deras anhöriga kallas till kurserna av Mejlans sjukhus. För lungtransplanterade och deras närstående ordnas ett veckoslutsevenemang en gång per år.

SYKE:s årsmöte ordnas två gånger per år och fungerar även som kamratstödsomgivning för transplanterade och deras närstående. Mejlans sjukhus erbjuder personligt kamratstöd inom OLKA-verksamheten.

Motion är medicin!

SYKE rf är medlem i Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf som ordnar olika evenemang för konditions-, fritids- och tävlingsidrott.

Frågor kan ställas om lokal motionsverksamhet till regionala kontaktpersoner eller motionsansvarig vars kontaktuppgifter finns på nätet på föreningens webbplats eller på kontoret.

Uppdaterad 20.9.2019