Gå till sidans innehåll

Hjärttransplantationen

En hjärttransplantation är alltid ett akut ingrepp och kan ske vilken tid som helst.

 • Låt bli att äta och dricka efter telefonsamtalet, läkemedel kan tas på överenskommet sätt.

 • Avfärden ska ske inom en timme efter transplantationskoordinatorns meddelande.

 • Kom till Mejlans sjukhus på överenskommet sätt.

 • Kör inte själv.

 • En följeslagare eller en anhörig får inte köra men kan följa med.

 • Sjukförsäkringen ersätter följeslagarens resa enligt rekommendationerna.

 • Informera följeslagaren eller den anhöriga om resan till sjukhuset.

 • Till sjukhuset ska patienten ta med sig de nödvändigaste personliga artiklarna: glasögon, tandprotes, mobiltelefon och hygienartiklar samt skor som lämpar sig för inomhusmotion.

 • En patient som har hjälppump ska ta med pumpens kringutrustning (batterier, batteriladdare, växelströmsadapter, likströmsadapter, reservstyrenhet samt duschpåse).

 • Undvik att ta med värdeföremål och stora penningsummor.

 • Håll dig lugn.

Kom till sjukhuset via huvudingången. Transplantationskoordinatorn talar vid telefonsamtalet om på vilken avdelning operationsförberedelserna görs. Före operationen tas blodprover, patienten får hjälp med att duscha och vid behov avlägsnas hudbehåring vid operationsstället. Förberedelserna tar cirka 1,5 timme.

Följeslagaren har möjlighet att följa med som stöd tills patienten förs till operationssalen. Det är svårt att uppskatta operationens längd på förhand, tiden i operationssalen är i genomsnitt 8 - 12 timmar. De anhöriga kan fråga om patientens tillstånd på intensivvårdsavdelningen och kontaktuppgifterna dit gås igenom i samband med transplantationskoordinatorns förberedelser.

I operationssalen börjar narkosförberedelserna. Vid en hjärttransplantation förenas hjärttransplantatet med mottagarens vänstra förmak, lungartär, aorta samt övre och nedre hålven. Vid operationen används en hjärt-lungmaskin.

En hjärttransplantation görs via bröstbenet som delas.

Uppdaterad 20.9.2019