Gå till sidans innehåll

Återhämtning efter en hjärttransplantation

Efter hjärttransplantationen börjar återhämtningen på intensivvårdsavdelningen och när tillståndet tillåter fortsätter återhämtningen på vårdavdelningen. Det är inte möjligt att förutsäga tiden som behövs på sjukhus och vars och ens återhämtning är individuell.

Den omedelbara vården efter operationen sker på hjärtkirurgisk intensivvårdsavdelning där tillståndet noga följs. En sjukskötare finns i rummet hela tiden och en läkare finns på avdelningen dygnet runt.

Till en början sköter en respirator om andningen. Så länge andningen sköts med en respirator kan patienten inte tala utan kommunikationen sker med teckenspråk. Andningstuben tas bort när blodcirkulationen är stabil och patienten kan andas tillräckligt effektivt själv. Katetrar och dränage som används för att kontrollera de vitala funktionerna kan vanligen tas bort under de första dagarna.

Rehabilitering och andningsövningar inleds så fort andningstuben har tagits bort. Patienten får hjälp med att sätta sig upp och resa sig upp och stå bredvid sängen. Målet är att patienten ska klara sig själv så fort som möjligt.

Tillräcklig smärtlindring är viktigt i början av rehabiliteringen. Smärtorna får inte begränsa aktiviteten, andningen, hostandet och rehabiliteringen efter operationen. Vården på intensivvårdsavdelningen pågår i genomsnitt 8 - 12 dagar, ibland till och med i flera veckor. Intensivvårdsskedet kan vara psykiskt och fysiskt påfrestande.

På grund av infektionsrisken och för att trygga en smidig intensivvård rekommenderas det att endast de närmaste anhöriga, maka/make, föräldrar, syskon och 1 - 3 anhöriga åt gången, besöker intensivvårdsavdelningen.

I regel rekommenderas korta besök, 5 - 15 minuter åt gången, eftersom den hjärttransplanterade förutom vård- och rehabiliteringsåtgärder även behöver tillräckligt med vila för återhämtning.

Besöken önskas ske helst kl. 13 - 19 eftersom läkarronder, undersökningar och vårdåtgärder utförs på förmiddagen. Lugn råder under sen kväll och natt för att trygga tillräcklig vila och sömn för patienterna.

Det är önskvärt att de anhöriga utser en person som har telefonkontakt med avdelningen och ser till att de andra anhöriga informeras. På detta sätt kan sjukskötaren som vårdar hjärttransplantationspatienten koncentrera sig på att ge patienten god vård. Information om patientens tillstånd kan endast utlämnas till namngivna personer eller de närmaste anhöriga.

Från intensivvårdsavdelningen flyttas patienten för fortsatt rehabilitering till kirurgiska vårdavdelningen när tillståndet är jämnt och stabilt. Rehabiliteringen och vården fortsätter därefter på vårdavdelningen. När tillståndet förbättras inleds även bland annat träning på motionscykel och gymträning.

På vårdavdelningen eftersträvas ökad självständighet för patienten. Patienten blir visad att ta läkemedlen själv. I de dagliga rutinerna ingår kontroll av blodtryck, puls, blodsocker och syremättnad.

Patienter som bor längre bort kan bo på patienthotellet nära Mejlans sjukhus innan de åker hem. Detta möjliggör intensivuppföljning när patienten inte längre behöver fortgående sjukhusvård. Det kostar ingenting extra för patienten att bo på hotellet. Rummen är hotellrum för 1 - 2 personer.

Sjukhusvårdens längd varierar mellan några veckor och några månader.

Faktorer som inverkar på längden är tillståndet före operationen, hur rehabiliteringen framskrider och vårdsituationen som helhet. Målet är utskrivning direkt från Mejlans sjukhus.

En förutsättning för utskrivning är att patienten klarar av att på egen hand ta de dagliga läkemedlen och engagerar sig i att följa sitt eget tillstånd.

Under det första året sker kontrollerna på Mejlans sjukhus.​

Om blodtrycket förändras:

 • övertrycket stiger och det dessutom förekommer huvudvärk och illamående

 • undertrycket är över 100 mmHg

 • blodtrycket sjunker

Eller något av följande förekommer:

 • du känner av rytmstörningar

 • pulsfrekvensen sjunker eller stiger

 • du lider av andnöd

 • armar eller ben sväller eller vikten ökar plötsligt

 • temperaturen i armhålan är över 37,0 grader

 • du känner dig svag, trött eller mår dåligt

 • du har ihållande eller kraftig huvudvärk

 • du mår illa och inte kan ta medicin via munnen

 • du är aptitlös

 • du har diarré

 • du har symtom på infektion i luftvägarna, till exempel snuva eller hosta

Eller andra oroväckande förändringar i hälsotillståndet inträffar.

Uppdaterad 20.9.2019