Gå till sidans innehåll

Hjärttransplantationsutredningar

Tiden som krävs för hjärttransplantationsutredningarna är svår att uppskatta på förhand. Syftet med alla undersökningar är att ta reda på om hjärttransplantation är ett möjligt behandlingsalternativ.

Med underökningar utreds det om hjärttransplantation är ett möjligt behandlingsalternativ. Undersökningarna inleds på det remitterande sjukhuset. Nödvändiga tilläggsundersökningar och granskningar av tidigare undersökningsresultat sker på HUS Hjärt- och lungcentrum vid Mejlans sjukhus.

Vilka undersökningar ingår i hjärttransplantationsutredningarna?

Utöver dessa undersökningar tas blod- och urinprover för att utreda bland annat leverns och njurarnas funktion. Bilddiagnostiska undersökningar kontrollerar att patienten inte har några dolda inflammationshärdar eller tumörer.

Tändernas skick ska undersökas med röntgen samt tandläkarundersökning. Ett intyg över tandläkarens granskning ska gärna begäras.

Lungfunktionen bedöms med ett blåsprov och den fysiska prestationsförmågan med ett 6 minuters gångtest.

Det är svårt att uppskatta tiden som går åt till de nödvändiga undersökningarna på förhand. Under hjärttransplantationsutredningarna träffar du transplantationskoordinatorn som är ditt stöd i vårdens olika skeden. Under utredningarna kontrolleras vaccinationernas giltighet.

När undersökningsresultaten är klara sammanträder en multiprofessionell grupp och fattar ett vårdbeslut. Om alla undersökningar har utförts och det inte finns några hinder för hjärttransplantation placeras patienten på hjärttransplantationslistan.

Ibland kan ett alternativ till hjärttransplantation eller en bro till hjärttransplantation vara ett mekaniskt stöd (LVAD) i hjärtats vänstra kammare.

EKG är en oersättlig undersökningsmetod för att diagnostisera hjärtsjukdomar. Den ger information till exempel om hjärtats rytm och eventuell syrebrist i hjärtat. Även en tidigare hjärtinfarkt kan lämna spår på EKG.​

Vid en ultraljudsundersökning av hjärtat utreds hjärtats anatomi och funktion. Läkaren gör en ultraljudsundersökning av hjärtat genom att röra en ultrasljudssond över bröstkorgen medan patienten ligger på vänster sida.

En katetrisering av höger sida görs när hastigheten och tryckförhållandena i hjärtcirkulationen behöver utredas. Vid undersökningen bedöms trycket (kil) i hjärtats vänstra förmak och blodtrycket mäts i lungartären, hjärtats högra förmak och kammare och samt i venerna. Blodets syrehalt mäts med blodprover.

Kranskärlens och hjärtklaffarnas tillstånd utreds med genomlysning.

Med denna undersökning utreds patientens prestationsförmåga, (maximal syreupptagningsförmåga) blodcirkulationen i hjärtat och lungornas funktion i belastning.

Syftet med undersökningen är att noga utreda njurarnas funktionsförmåga.

Lungventilationsundersökningen visar hur den inandade luften fördelas i lungorna och lungperfusionsundersökningen ger en bild av blodcirkulationen i lungorna. Tillsammans används dessa undersökningar för att utreda orsaken till andnöd eller för att upptäcka en eventuell blodpropp i lungorna (lungemboli).

Blodkärlens väggar och flöden i blodkärlen undersöks med en ultraljudsapparat.

Läkaren undersöker storlek, form, placering och struktur hos organen i den övre delen av buken med ultraljud.

Blod- och urinprovernas syfte är att undersöka bland annat lever- och njurfunktionen. Bilddiagnostiska undersökningar säkerställer att patienten inte har dolda infektionshärdar eller tumörer.

Tillståndet för tänderna undersöks med röntgen och tandläkarens undersökning. Det är bra att be tandläkaren om ett intyg om undersökningen.

Lungfunktionen bedöms genom en blåstest och fysisk prestation med en 6-minuters gångtest.

Uppdaterad 20.9.2019