Gå till sidans innehåll

Immunsuppressiv behandling

Den transplanterade levern är främmande vävnad för kroppen. Därför går immunförsvaret till attack mot den nya levern och försöker bli av med den. En rejektion (avstötningsreaktion) uppstår. Avstötningen kan hindras med läkemedel.

Nedsatt immunförsvar gör patienten mottaglig för infektioner. Därför är det viktigt att balansera behandlingen så att avstötning hindras men infektionskänsligheten inte ökar.

Läkemedel som hämmar immunförsvaret behövs mest de första dagarna och månaderna efter levertransplantationen. Därefter kan dosen minskas gradvis. En avstötning är dock alltid möjlig även om det har gått flera år sedan organtransplantationen. Därför ska immunsuppressiva läkemedel ätas resten av livet.

Inget enskilt immunsuppressivt läkemedel påverkar alla patienter på samma sätt och därför ska läkemedelsbehandlingen alltid anpassas individuellt. En kombination av olika läkemedel har färre biverkningar än en stor dos av ett läkemedel. I början ges flera läkemedel.

För att hindra eller behandla avstötning ska en del läkemedel användas permanent som s.k. underhållsbehandling medan andra läkemedel behövs endast kortvarigt.

Att komma ihåg vid medicineringen

Dessa anvisningar gäller all läkemedelsbehandling:

 • Läkemedlen ska alltid tas samma tid på dygnet.

 • Doseringen får aldrig ändras och läkemedlet får aldrig hoppas över även om du känner dig bättre.

 • Läkare ska genast kontaktas

  • om läkemedlet av misstag överdoseras

  • om läkemedlet inte hinner upptas på grund av kräkningar eller diarré. Om situationen blir långvarig är det viktigt att kontrollera läkemedelskoncentrationerna och levervärdena så fort som möjligt.

  • om behandling med ett annat läkemedel påbörjas eller avslutas.

 • Om nya biverkningar uppträder ska det genast meddelas till den behandlande läkaren eller till organtransplantationsgruppen.

 • Användning av receptfria läkemedel ska först diskuteras med den behandlande läkaren. De, liksom naturpreparat, kan påverka den normala medicineringen.

 • Användning av synonympreparat till immunsuppressiva läkemedel som eventuellt erbjuds på apoteket, ska först diskuteras med den behandlande läkaren.

Uppdaterad 20.9.2019