Gå till sidans innehåll

Före bukspottkörteltransplantationen

Patientens lämplighet för bukspottkörteltransplantation bedöms både på patientens eget sjukhus och vid Organtransplantationsenheten.

Bukspottkörteltransplantation för vem?

Bukspottkörteltransplantation görs vanligen på unga typ 1 diabetiker med njursvikt på grund av diabetes.

Mindre än fem procent av bukspottkörteltransplantationerna i världen har gjorts på patienter med typ 2 diabetes.

Undersökningar inför en bukspottkörteltransplantation

Läkaren vid den egna dialysenheten gör en preliminär bedömning av patientens lämplighet för bukspottkörteltransplantation. Efter noggranna undersökningar skriver läkaren en remiss till HUS.

Patienter som enligt remissen är lämpade för en eventuell bukspottkörteltransplantation kallas för bedömning till Enheten för transplantationer och leverkirurgi vid HUS. I samband med besöket utreds patientens lämplighet för en transplantation. Vid organtransplantationsenheten träffar patienten en transplantationskirurg, nefrolog samt anestesiläkare som bedömer patientens operationskondition, operationsindikation samt eventuella kontraindikationer. En anhörigs närvaro rekommenderas men är inte obligatorisk.

Vilka hinder för bukspottkörteltransplantation kan det finnas?

Förutom allmänna kontraindikationer för organtransplantation är svår kranskärlssjukdom som inte kan avhjälpas en absolut kontraindikation för bukspottkörteltransplantation.

I princip finns det ingen åldersgräns för bukspottkörteltransplantation men personer över 55 år löper större risk för komplikationer efter operationen och de långsiktiga fördelarna av en bukspottkörteltransplantation är inte lika tydliga hos dem som hos yngre. Dessutom är svår åderförkalkning samt övervikt (BMI >30) relativa kontraindikationer.

Uppdaterad 20.9.2019