Gå till sidans innehåll

Hjälppump för hjärtat som behandlingsalternativ

Det finns situationer där ett mekaniskt stöd (LVAD) i hjärtats vänstra kammare kan vara ett alternativ eller fungera som en bro till hjärttransplantation. Sådana situationer är till exempel ökat motstånd i lungkretsloppet.

Behandlingsalternativen för svår kronisk hjärtsvikt är medicinsk behandling, mekaniskt stöd för blodcirkulationen eller hjärttransplantation.

Resultatmässigt är hjärttransplantation fortfarande det bästa alternativet. Hjärttransplantationerna begränsas dock av otillräckligt utbud på hjärttransplantat

Användningen av mekaniska stöd (Left Ventricular Assist Device, LVAD) i hjärtats vänstra kammare har blivit vanligare både som överbryggande behandling för patienter som har hjärtsvikt och väntar på hjärttransplantation och som bestående lösning för patienter som inte är lämpade för hjärttransplantation. LVAD kan även fungera som en bro till ett senare beslutsfattande.

Uppdaterad 20.9.2019