Gå till sidans innehåll

Näring

Särskild vikt bör fästas vid lungtransplantationspatientens kost före och efter lungtransplantationen. Svårt nedsatt lungfunktion förbrukar stora mängder energi och leder till förlust av muskelmassa som kan förebyggas med bra näring. Efter lungtransplantationen kan allsidig och hälsosam kost förebygga biverkningar av immunsuppressiv behandling.

Före lungtransplantationen

För att det ska vara lättare att klara av en lungtransplantation ska näringsstatus vara så bra som möjligt före operationen.

Många kan på grund av en grundsjukdom lida av undernäring som leder till förlust av muskelmassa.

Undernäring ger ökad sjuklighet och dödlighet efter operationen. Otillräcklig energiförsörjning påverkar andningsmusklernas struktur och funktion. Till följd av detta kan andfåddheten öka, belastningstoleransen sjunka, funktionsförmågan nedsättas, infektionskänsligheten öka och livskvaliteten försämras. Situationen kan följas med viktkontroll.

Det är viktigt att försöka äta så allsidigt som möjligt före operationen. Om andfåddhet gör det svårt att äta går det att äta små måltider åt gången och ofta. Dryck och mat ska helst intas vid olika tillfällen. Det finns även olika näringspreparat att komplettera normal föda med.

Även övervikt ger ökad sjuklighet och dödlighet efter operationen. Till exempel läker såren sämre.

Efter lungtransplantationen

Efter lungtransplantationen rekommenderas fettsnål och saltfattig kost.

Vid behov kan näringsproblemen diskuteras med en näringsterapeut som även gör en kostplan att följa.

Vissa begränsningar i kosten uppkommer med nedsatt motståndskraft. Motståndskraften är nedsatt på grund av den immunsuppressiva behandlingen. Efter lungtransplantationen kan färska grönsaker, frukter och bär tryggt användas om de hanteras rätt. Färska grönsaker ska tvättas innan de används och rotsaker ska tvättas och skalas innan de äts. Frukter och bär som äts utan att skalas ska sköljas noggrant före användningen. Endast produkter i gott skick ska väljas. Användning av groddar utan uppvärmning är inte att rekommendera.

Rödbeta ska helst användas endast ordentlig uppvärmd eller som ättikskonserv. Djupfrysta grönsaker och färska importerade hallon ska värmas upp ordentligt innan de äts. Utländska djupfrysta bär ska hettas upp alltigenom åtminstone 5 minuter i 90 grader eller kokas i 2 minuter.

Opastöriserad mjölk eller produkter som framställts av den ska helst undvikas på grund av listeriarisken. Även mögel- och kittost som tillverkats av pastöriserad mjölk (bl.a. brie, gorgonzola, chèvre, blåmögelost) ska helst undvikas. Om de tillagas så att de är bubblande heta kan de emellertid tryggt användas.

Kött, fisk och skaldjur samt tofu ska alltid tillredas så att de är genomstekta (temperaturen inuti minst +70 °C). Vakuum- eller skyddsgasförpackade, gravsaltade eller kallrökta fiskprodukter eller rom ska helst ätas endast efter grundlig uppvärmning på grund av listeriarisken. Ägg ska också tillredas väl.

Uppdaterad 20.9.2019