Gå till sidans innehåll

Före levertransplantationen

Före levertransplantationen genomgår patienten ett stort antal undersökningar för att utreda om det finns indikation för transplantation och om en transplantation är aktuell just nu. Dessutom görs utredningar om det finns eventuella andra sjukdomar som är ett hinder för levertransplantation.

Ingående undersökningar görs vid Mejlans sjukhus organtransplantationsenhet innan patienten placeras på transplantationslistan. Patienten träffar förutom en leverkirurg representanter för olika specialiteter, bland annat anestesiläkare, tandläkare, socialskötare och transplantationskoordinator.

Syftet med undersökningarna och intervjuerna är att utreda graden av leversjukdom, andra sjukdomar, eventuella kontraindikationer för transplantationen samt bedöma patientens förmåga att klara av den livsförändring som transplantationen medför. Alla steg i transplantationen förklaras för patienten och de anhöriga.

När alla nödvändiga undersökningar och behandlingar i anslutning till levertransplantationen är utförda gås resultaten igenom i en arbetsgrupp och om allting är i sin ordning sätts patienten på transplantationslistan för att vänta på ett lämpligt organ.

Väntetiden påverkas av tillgången till transplantat och patientens sjukdomstillstånd. När en hjärndöd organdonator som är lämplig som leverdonator har hittats, utses en lämplig mottagare av levern på listan över dem som väntar på transplantation enligt följande regler: överensstämmande blodgrupp, ungefär lika stor lever, angelägenhetsgrad med hänsyn till allmäntillståndet hos patienterna på listan samt hur länge patienten har varit på listan.

De patienter som väntar på transplantation kommer för regelbundna kontroller till organtransplantationsenheten tills ett lämpligt transplantat hittas. Hur ofta kontrollerna sker beror på tillståndet. Vid behov görs besök även på egen behandlande läkares mottagning.

Om patienten blir inlagd på vårdavdelning på eget centralsjukhus ska vårdpersonalen meddela detta till organtransplantationsenheten.

Rökning ökar alla risker med operationen avsevärt. Enligt en stor amerikansk undersökning har rökare 40 procents större risk att dö och dubbel risk att drabbas av betydande komplikationer inom 30 dagar efter operationen.

Genom rökstopp kan operationskomplikationerna minskas med minst en tredjedel. För att rökstoppet ska ha den bästa effekten på återhämtningen efter operationen bör patienten sluta röka i tillräckligt god tid, gärna åtta veckor före ingreppet.

Det lönar sig att utnyttja väntetiden fram till organtransplantationen på bästa möjliga sätt. Att sluta röka är ett av de bästa sätten att främja tillfrisknandet.​

Kallelsen till levertransplantationen kan komma när som helst på dygnet. Det är bra att planera kallelsesituationen på förhand så att avfärden kan ske lugnt men ändå snabbt.

Organtransplantationsgruppen ringer genast till patienten när ett lämpligt transplantat har hittats. I denna situation ska patienten komma ihåg följande:

  • att ta ordinerade läkemedel (antibiotika) med vätska

  • att inte äta och dricka efter att kallelsen har kommit

  • komma till Mejlans sjukhus enligt planen som gjordes vid besöket hos koordinatorn

  • att inte köra själv. I allmänhet lönar det sig inte för anhöriga att komma som följeslagare om det inte är nödvändigt.

  • att hålla sig lugn och inte bli orolig.

Uppdaterad 20.9.2019