Gå till sidans innehåll

Återhämtning efter operationen

Återhämtningen efter en insättning av ett mekaniskt stöd i hjärtats vänstra kammare inleds på intensivvårdsavdelning och fortsätter på vårdavdelning tills tillståndet tillåter utskrivning. Tiden som krävs för sjukhusvården är svår att uppskatta på förhand. Den genomsnittliga sjukhusvistelsen är några veckor.

Vården omedelbart efter operationen sker på intensivvårdsavdelningen. På intensivvårdsavdelningen följer en sjukskötare tillståndet kontinuerligt och på avdelningen finns läkare dygnet runt.

På intensivvårdsavdelningen följs patientens tillstånd några timmar eller ett dygn och därefter väcks patienten ur narkosen och kopplas ur respiratorn.

Patienten påbörjar rehabiliteringen och börjar bekanta sig med hjälppumpen så fort tillståndet tillåter. För att fungera kräver hjälppumpen blodförtunnande medicinering som inleds redan på intensivvårdsavdelningen.

Patienten är på intensivvårdsavdelningen i genomsnitt 2 - 5 dygn och därefter fortsätter återhämtningen på vårdavdelningen.

När tillståndet tillåter ökas motionens mängd och intensitet. Under sjukhusvistelsen får patienten lära sig det som är viktigt för hjälppumpens funktion, till exempel att byta batterier och styrenhet, tolka olika larm som pumpen avger samt hur man agerar i nödsituationer. Även familjemedlemmar introduceras i hjälppumpens funktion.

I regel kan patienten skrivas ut inom en månad efter insättningen av hjälppumpen.

Blodförtunnande medicinering

Som blodförtunnande medicinering används warfarin (Marevan®), vars behandlingsnivå följs med regelbundna blodprover. I början tas blodprover ofta men därefter kan provtagningsintervallerna från fall till fall vara 2 - 3 veckor. Medicineringen ordineras av polikliniken vid Hjärt- och lungcentrum och det är viktigt att användningsföreskrifterna följs.

För hög behandlingsnivå ger benägenhet för blödningar, till de allvarligaste blödningarna hör hjärnblödning. För låg behandlingsnivå ökar benägenheten för proppar. I hjälppumpen kan det bildas koagel som försvårar eller hindrar pumpens funktion.

Uppdaterad 20.9.2019