Gå till sidans innehåll

Väntetiden till en organtransplantation

Väntetiden till en organtransplantation är beroende av tillgången till lämpliga transplantat. Väntetiden kan variera från några veckor till månader.

Donatorsituationen i Finland är internationellt sett ganska god. För levertransplantationer och njurtransplantationer är den genomsnittliga väntetiden för barn från några veckor till några månader.

För hjärttransplantationer är väntetiden i hög grad beroende av patientens storlek och kan för de minsta barnen vara många månader. Att hitta lämpliga donatorer för tarm- och lungtransplantationer är mycket svårt och väntetiden kan dra ut över ett år. För lungtransplantationer kan väntetiden förkortas om en lunglob används som transplantat.

Under väntetiden fortsätter patientens vård som tidigare på eget universitetssjukhus. Patienterna kommer dock för enstaka kontroller till Nya barnsjukhuset vid HUS under väntetiden.

Uppdaterad 20.9.2019