Gå till sidans innehåll

Tillbaka till vardagen

Återhämtningen efter en lungtransplantation och återgången till vardagen är alltid individuell. Utskrivningen från sjukhuset efter en lungtransplantation sker i genomsnitt en månad efter operationen. Efter hemkomsten fortsätter återhämtningen och kan till och med ta månader.

Utskrivningen från sjukhuset sker i regel 3 - 4 veckor efter lungtransplantationen. Den fysiska och psykiska återhämtningen kan ta veckor och till och med månader.

Uppföljningen med blodprover samt läkarmottagning är intensiv i flera månader efter lungtransplantationen. Uppföljningen av patienterna i HUS-distriktet sker helt i Helsingfors. Mellankontrollerna och blodproverna för dem som bor på annat håll i Finland kan skötas på närmaste universitets- eller centralsjukhus. I början ska dock månatliga besök göras i Helsingfors.

Genast efter utskrivningen kan lättare hushållsarbete utföras, till exempel att koka kaffe och laga mat. Motionen inleds genast enligt fysioterapeutens anvisningar.

Återgång till arbetet

Du kan återgå till arbetslivet och skolan cirka 6–12 månader efter operationen beroende på hur du återhämtat dig.

Återkomsten till arbetet efter lungtransplantationen påverkas av många faktorer, till exempel den kvarvarande arbetsförmågan och arbetets karaktär. Ibland behövs omskolning eller rehabilitering för att kunna återvända till arbetslivet. I dessa situationer är det bra att diskutera med behandlande läkaren, en socialarbetare och självfallet med arbetsgivaren.

Rehabilitering kan ansökas på rehabiliteringskurser som anordnas av FPA

Resor

Utlandsresor rekommenderas först ett halvår efter operationen. Risker och skydd mot smitta i anslutning till resor bör diskuteras med behandlande läkaren särskilt om det finns rikligt med smittsamma sjukdomar i destinationslandet och om hygiennivån är dålig. Kontrollera i god tid att de ändamålsenliga vaccinationerna är i kraft. Reservera tillräckligt med läkemedel med på resan och packa alla läkemedel i handbagaget. Du måste ha en gällande reseförsäkring.

Uppdaterad 20.9.2019