Gå till sidans innehåll

Njur- och leverförbundet

Njur- och leverförbundet stödjer välbefinnandet hos personer som har njur- och leversjukdomar och som har genomgått en organtransplantation samt hos deras anhöriga och bevakar deras rättigheter.

Sjukdom medför förändringar i livet och väcker frågor och bekymmer om framtiden och krafterna. Med tiden kommer anpassningen till sjukdomen och den förändrade livssituationen. Anpassningen kräver information och att lära sig nya saker. Kunskap och stöd i vardagen kan till exempel fås på Njur- och leverförbundets kurser i anpassningsträning. Förbundet ger tillförlitlig information om sjukdomarna och deras behandling. Tidningen Elinehto (Livsvillkor) förmedlar de sjukas känslor och erfarenheter, agerar som kamratstöd och delar kunskap till de sjuka och deras anhöriga.

Att tala med andra med samma erfarenheter kan ge råd i vardagen och tro på framtiden i sjukdomens olika skeden. Kamratstödet hjälper att klara av sjukdomens olika skeden. Den som ger kamratstöd har upplevt samma saker i livet som den som får stödet. Förbundets stödperson är utbildad och känner sitt ansvar. På mötena som förbundets medlemsorganisationer har kan du träffa andra som är sjuka och deras anhöriga. På träffarna förenas nytta med nöje. Frivilligverksamheten ökar det egna och de anhörigas välbefinnande samt skapar samhörighet.

Uppdaterad 20.9.2019