Gå till sidans innehåll

Organtransplantationen

Organtransplantationen kan vara en på förhand överenskommen transplantation av en njure från en anhörig eller annan organtransplantation som utförs på jourtid.

Nya barnsjukhuset vid HUS har ett eget jourarrangemang för organtransplantationer. Detta sker i samarbete med vuxenenheten som till största delen svarar för donationsoperationen. När information fås om en lämplig donator kallas barnpatienten till Vårdavdelningen Miraklet på Nya barnsjukhuset där transplantationspatienter vårdas.

Efter ankomsten undersöks patientens lungor och bihålor med röntgen samt tas ett antal laboratorieprover. Behandlingen med immunsuppressiva läkemedel mot avstötning inleds innan patienten förs till operationssalen. Säkerhet om den kommande operationen fås inom några timmar och det slutgiltiga beslutet och själva operationen sker oftast nattetid.

Vid transplantationer av njurar från levande donator kommer man överens om transplantationsdagen i god tid och patienten och donatorn kommer till HUS redan dagen innan. Operationen på donatorn, eller uttagningen av njuren, sker på den vuxenkirurgiska enheten följande morgon och transplantatet sätts in åt mottagaren på Nya barnsjukhuset under förmiddagen.

Transplantationen utförs av transplantationskirurgerna på Nya barnsjukhuset. Själva ingreppet utförs enligt samma principer som på vuxna. Donatorns och mottagarens storleksskillnad medför extra krav på själva operationen och ganska ofta kan operationssåret slutas helt först några dagar efter själva transplantationen. Detta är inte skadligt för patienten eller transplantatet. Operationen varar vid njurtransplantationer 2 - 4 timmar, men vid andra transplantationer ofta 6 - 12 timmar.

Efter avslutad operation kontrolleras blodcirkulationen i transplantatet med ultraljudsundersökning. Personalen i operationssalen kontaktar då även föräldrarna och meddelar hur operationen har gått.

Från operationssalen flyttas barnet som fått ett transplantat till intensivvårdsavdelningen och vården där varar mellan ett dygn till några veckor. I allmänhet kan barnen flyttas till vårdavdelningen inom några dagar.

Även på vårdavdelningen kan barnet till en början intensivövervakas och har då en skötare vid sin sida dygnet runt. Barnet kan ha flera dränage och slangar som gör det svårt att röra sig i början. Patientens tillstånd följs noga på många sätt: blodtryck, puls, temperatur och urinutsöndring kontrolleras och skötarna lyssnar också på patienten.

Läkemedel, vätskor och näringstillförsel sker i början intravenöst och smärtlindringen är viktig. Transplantatets funktion följs med laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar. Vid behov kan en biopsi (vävnadsprov) tas från transplantatet i lätt narkos.Vården på vårdavdelningen varar 3 - 4 veckor men kan i bland förlängas på grund av olika problem.​

Uppdaterad 20.9.2019