Gå till sidans innehåll

Att vänta på en lungtransplantation

Det är inte möjligt att på förhand säga hur länge patienten måste vänta på en lungtransplantation. Under väntetiden är det viktigt att fortsätta leva så normalt som möjligt. Det är viktigt att sköta sitt fysiska och psykiska välbefinnande. God fysisk kondition hjälper till med återhämtningen efter operationen.

Patienten kan bli tvungen att vänta på lungtransplantationen i månader och till och med i år. Hur lång väntetiden blir beror på tillgången till lämpliga organ, donatorns och mottagarens blodgrupp och storlek.

Under tiden på lungtransplantationslistan är det viktigt att fortsätta att leva som vanligt trots ständig beredskap att åka till sjukhuset. Det är tillåtet att enligt krafterna röra sig inom Finland och ibland kan det vara uppiggande att byta landskap.

Det är viktigt att uppehålla muskelstyrkan och rörligheten samt att se till att näringen är bra. God kondition hjälper till med återhämtningen efter en stor operation.

Vad bör observeras under väntetiden?

Alkoholkonsumtionen ska vara sparsam och att dricka sig berusad är absolut förbjudet. Det är förbjudet att använda narkotika och nikotinprodukter.

Väntan kan vara psykiskt tung till exempel på grund av sjunkande kondition och osäker framtid. Ett bra stödnät, familj och vänner är ett viktigt stöd. Ibland kan utomstående hjälp behövas och ingen behöver stå ensam med sina känslor.

Varje vecka har patienten kontakt med transplantationskoordinatorn som behöver veta om ändringar i tillståndet. Exempelvis infektioner och sjukhusvård ska gärna meddelas så att lämpligheten för operation kan bedömas.

Under väntetiden kommer patienten till överenskomna kontroller varje månad på hemorten och vid Mejlans sjukhus.

Uppdaterad 20.9.2019