Gå till sidans innehåll

Att vänta på en hjärttransplantation

Väntetiden till en hjärttransplantation är i regel mellan 6 månader och 2 år beroende på tillgången till lämpliga transplantat. Under väntetiden är det viktigt att ta så bra hand om sig själv som möjligt. Motion, vila och näring i lagom proportioner och glöm inte det psykiska välbefinnandet.

Väntetiden varierar och väntan på hjärttransplantationen kan bli lång, ofta månader eller till och med några år. Väntan kan kännas tung och det är typiskt att känslorna och sinnesstämningarna går upp och ner.

På väntetiden inverkar tillgången till lämpliga organ, donatorns och mottagarens blodgrupp och storlek (dvs. längd och vikt).

Det är viktigt att försöka leva ett så normalt liv som möjligt trots den ständiga beredskapen att åka till sjukhuset.

Följande bör observeras

Under väntetiden är det viktigt att försöka uppehålla muskelkonditionen och den fysiska prestationsförmågan. Tänk på näringen och ät hälsosam och allsidig kost.

Alkoholkonsumtionen bör hållas låg. Det är absolut förbjudet att dricka sig berusad samt att röka. Nikotinpreparat som snus och nikotinersättningsprodukter är inte heller tillåtna.

I väntan på en operation går patienten enligt överenskommelse på kontroll antingen på hemorten eller på Mejlans sjukhus. Telefonkontakt ska hållas med transplantationskoordinatorn varje vecka.

Transplantationskoordinatorerna bör känna till förändringar i hälsotillståndet så som viktökning, svullnader, andnöd och infektioner. Om patienten tas in på sjukhus ska detta meddelas. Kommunikation och kontakt skapar en god grund för en förtroendefull och öppen vårdrelation samt transplantationsbedömning i rätt tid.

Uppdaterad 20.9.2019