Gå till sidans innehåll

Livslång immunsuppressiv medicinering mot avstötning

När ett barn har genomgått en organtransplantation behöver det immunsuppressiv medicinering resten av livet.

Alla organtransplanterade barn och ungdomar får immunsuppressiv behandling som består av tre läkemedel:

  1. metylprednisolon eller Medrol®,

  2. en antimetabolit eller mykofenolat (Cellcept®, Myfortic®) eller azatioprin (Imurel®, Azamun®) samt

  3. en kalcineurinhämmare eller ciklosporin A (Sandimmun®) eller takrolimus (Prograf®, Modigraf, ® Advagraf®).

Doserna av dessa läkemedel minskas efter den första tiden ganska snabbt och är efter ett år redan ganska små.

Förutom den immunsuppressiva medicineringen har de som har fått en organtransplantation i början ett flertal understödjande läkemedel: Valcyte® för att förhindra CMV-virusinfektion, Ditrim Duplo® för att förhindra Pneumocystis-lunginflammation, amlodipin för behandling av höga blodtrycksvärden, magnesium- och fosfattabletter för att uppehålla magnesium- och fosfatnivåerna samt kalk- och D-vitaminpreparat för att uppehålla tillräcklig skeletthälsa.

Avdelningsfarmaceuten visar vid utskrivningen hur läkemedlen ska tas. Den immunsuppressiva medicineringen doseras delvis enligt blodhalter och därför behövs det i början laboratorieprover varje vecka, ibland till och med två gånger i veckan. Läkemedlens mängder och doser minskas med tiden och således lättar även behandlingen under de första månaderna.

Uppdaterad 20.9.2019