Gå till sidans innehåll

Motion

Före lungtransplantationen försämrar svårt nedsatt lungfunktion belastningstoleransen men symtomen kan lindras med motion och träning. Regelbunden motion bör inledas redan före lungtransplantationen och fortsättas efter lungtransplantationen.

Före lungtransplantationen

Den som väntar på en lungtransplantation har till följd av organsvikt flera symtom som försämrar funktions- och prestationsförmågan samt belastningstoleransen och kan påverkas i förebyggande eller lindrande syfte med motion och träning. Under väntetiden till lungtransplantationen är det viktigt av att uppehålla funktionsförmågan och muskelkonditionen.

När du sköter om din hälsa och din fysiska kondition förbättras livskvaliteten. Regelbunden motion håller funktions-, prestations- och arbetsförmågan uppe hos den som väntar på en lungtransplantation. Bra muskelkonditionen ger även ett optimalt utgångsläge för rehabiliteringen och vården efter lungtransplantationen. Motionen bör vara ett dagligt inslag i vardagen och egenvården redan före lungtransplantationen.

Motionsformerna och effekten av motionen bestäms med hänsyn till den individuella situationen och sjukdomens svårighetsgrad. Alla vanliga former av konditionsträning är trygga och rekommenderade. Simning och annan vattengymnastik rekommenderas inte utan sällskap.

Efter lungtransplantationen

Aktiv och effektiv rehabilitering och motion kan påskynda rehabilitering efter lungtransplantationen, minska behovet av sjukhusvård samt påskynda återgången till normala dagliga sysslor och arbetslivet. Rehabiliteringen kräver mer tid och långsiktig träning om muskelkonditionen och prestationsförmågan har varit kraftigt nedsatta före transplantationen.

Den egna aktiviteten är mycket viktig. Nyttomotion skapar en god grund för fysisk aktivitet. Motionen måste vara tillräckligt effektiv för att den ska höja konditionen. Träningen måste dessutom vara långsiktig och progressiv för att muskelstyrkan samt andnings- och cirkulationsorganens kondition ska öka. Allsidig och progressiv motion ger bästa garantin för god uthållighet, muskelstyrka, balans och rörlighet.

Med motion kan associerade sjukdomar och biverkningar på grund av immunsuppressiv behandling förebyggas och lindras. Motion påverkar cirkulationsorganens funktion och ämnesomsättningen hos lungtransplanterade personer på samma sätt som hos övrig befolkning. Motion har även många viktiga positiva effekter till exempel på rörelseorganens funktion. Motionen spelar en betydelsefull roll för viktkontrollen.

Det är viktigt att formerna och grenarna av motion är tilltalande och lämpliga om motion och fysisk aktivitet ska bli en bestående del av vardagen. Lungtransplanterade kan om de önskar delta till exempel i tävlingar för organtransplanterade personer.

Uppdaterad 20.9.2019