Gå till sidans innehåll

Livräddande organtransplantation

Med modern medicin kan sjukdomar som bryter ner mänskliga organfunktioner länge behandlas med läkemedel och mekaniska stöd. Ibland kan dock en organtransplantation vara den enda livräddande behandlingsformen vid långt framskriden organsvikt.

En organtransplantation görs när ett eget organ har slutat fungera (njur- och bukspottkörteltransplantation) eller när patientens liv är hotat på grund av försämrad funktion i ett eget organ (lever, hjärta och lungor).

Organtransplantation är en etablerad behandlingsform vid långt framskriden livshotande organsvikt. För patientens prognos och livskvalitet samt för kostnadseffektiviteten är organtransplantation den bästa behandlingsformen. Det råder en ständig brist på lämpliga organtransplantat.

Alla organtransplantationer i Finland koncentreras nationellt till Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUS). Organtransplantationer på vuxna utförs vid Mejlans sjukhus och barnpatienter vid Nya barnsjukhuset.

Transplanterbara organ är hjärta, lungor, lever, njurar, bukspottkörtel, tarm och ansikte. Transplanterade vävnader är hornhinnor, ben, senor, hud, hjärtklaffar och blodkärl.

Organtransplantationer har blivit en etablerad del av behandlingsrutinerna. Målet är att alla patienter som behöver en organtransplantation ska få ett transplantat i rätt tid och på lika villkor.

  • Njurtransplantationer: har utförts sedan 1964 > årligen cirka 250

  • Levertransplantationer: har utförts sedan 1982 > årligen cirka 70

  • Hjärttransplantationer: har utförts sedan 1985 > årligen cirka 25 - 30

  • Lungtransplantationer: har utförts sedan 1990 > årligen cirka 20

  • Hjärt-lungtransplantationer: har utförts sedan 1988 > inte årligen, enstaka

  • Tarmtransplantationer: har utförts sedan 2009 > inte årligen, totalt några stycken

  • Bukspottkörteltransplantationer: har utförts sedan 2010 > årligen cirka 25

I Finland har resultaten av organtransplantationer varit mycket bra även i en internationell jämförelse. Av de transplanterade organen fungerar 85 - 95 % efter ett år och efter fem år 80 %. Största delen av organtransplantationspatienterna får ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och en del kan återgå till arbetslivet. Organtransplantation är även en kostnadseffektiv behandlingsform. En njurtransplantation sparar över 800 000 euro av samhällets medel jämfört med dialys.

Den ständiga bristen på lämpliga organtransplantat är den största utmaningen för organtransplantationsverksamheten. I Finland väntar kontinuerligt cirka 500 personer på organtransplantation. Nästan alla transplanterade organ kommer från avlidna organdonatorer. En njurtransplantation kan även göras från en levande donator och en ökning av dessa transplantationer kunde förkorta den under de senaste åren förlängda väntetiden på njurtransplantat. Alla organtransplantationer i Finland genomförs centralt vid Helsingfors universitetscentralsjukhus.

En välfungerande organtransplantationsverksamhet förutsätter att hela organdonations- och organtransplantationskedjan samt det multiprofessionella samarbetet fungerar sömlöst. Enligt ett förslag från en expertgrupp som har tillsatts av Social- och hälsovårdsministeriet har en nationell handlingsplan för organdonation och organtransplantation utarbetats för år 2015 - 2018. Samtidigt bildades en landsomfattande styrgrupp för att utveckla, styra och följa upp verksamheten.

Uppdaterad 20.9.2019