Gå till sidans innehåll

Förebygga infektioner

Kroppens motståndskraft är nedsatt på grund av immunsuppressiva läkemedel. Infektionskänsligheten är högst de första månaderna efter hjärttransplantationen. Omsorgsfull handhygien är viktig för att förebygga infektioner.

Immunsuppressiva läkemedel sänker kroppens försvar mot olika bakterie-, virus- och svampinflammationer. Risken att få en infektion är störst de första månaderna efter hjärttransplantationen. Läkemedel mot virus och svamp ges för att förebygga infektioner.

Efter utskrivningen från sjukhuset är det bra att till en början (de första månaderna efter transplantationen) undvika stora folkskaror. Även senare är det bäst att inte vara i kontakt med personer som har en smittsam inflammationssjukdom. God handhygien är det bästa sättet att förebygga infektioner. Händerna ska tvättas ofta och noga.

Operationssåren läks på några veckor. Det är bra att hålla ett öga på området kring såret även där hemma. Vårdenheten ska kontaktas om

 • sårområdet rodnar eller utsöndrar

 • såret gör ont

 • stygnen går upp

 • du har feber och andra infektionssymtom, till exempel halsont och hosta.

Att förebygga infektioner är egenvård

Vaccinationerna kontrolleras före hjärttransplantationen och vid behov ges boosterdoser. Följande vaccinationer ges före en hjärttransplantation:

 • Tetanus-d-vaccin, dvs. stelkramp + difteri: om det är mer än 5 år sedan den förra boostervaccinationen ges boostern när patienten placeras på väntelistan och därefter med 10 års mellanrum.

 • Pneumokockvaccin ges när patienten placeras på väntelistan.

 • Influensavaccin ges en gång per år innan epidemisäsongen börjar (rekommenderas även till familjemedlemmar).

 • Meningokockvaccin ges till patienter under 25 år när de placeras på väntelistan och en boosterdos ges med 3–5 års mellanrum.

 • Vattkoppsvaccin ges när patienten placeras på väntelistan om vattkoppsantikroppar saknas (rekommenderas även till familjemedlemmar som inte har haft vattkoppor).

 • Hemophilus influenzae typ B (HIB)-vaccin ges när patienten placeras på väntelistan.

 • Vaccination mot hepatit A och B rekommenderas före hjärttransplantationen.

Vaccinationer för att förebygga smittsamma sjukdomar ges tidigast ett halvår efter transplantationen. Vaccinationernas effekt är större när behandlingen med immunsuppressiva läkemedel har minskats. Influensavaccinationen som ges om hösten kan tas redan tre månader efter hjärttransplantationen.

Följande vacciner kan användas

 • inaktiverat poliovaccin

 • inaktiverat tyfusvaccin (injiceras)

 • vaccin mot japanskhjärnfeber

 • koleravaccin

 • vaccin mot rabies (vattuskräck)

 • vaccin mot fästingburen hjärninflammation

Följande vacciner får INTE ges efter transplantationen (eftersom de innehåller levande försvagade mikrober

 • BCG (vaccin mot tuberkulos)

 • poliovaccin (tas via munnen, får inte heller ges till transplantationspatientens familjemedelemmar)

 • MPR (mässling + påssjuka + röda hund)

 • vaccin mot gula febern

 • vaccin mot tyfus

 • vaccin mot smittkoppor

 • vaccin mot vattkoppor(får ges till transplantationspatientens familjemedlemmar)

Andra vacciner ska diskuteras med läkaren och beslut fattas från fall till fall.

Tänderna ska skötas före hjärttransplantationen. Efter operationen ska tänderna och munnen skötas intensivt för att förebygga infektioner eftersom immunsuppressiva läkemedel nedsätter kroppens motståndskraft.

Under de första veckorna desinficeras munnen två gånger per dygn med munsköljmedel. För att förhindra jästinfektion används mundroppar med nystatin fyra gånger per dygn. Munsköljmedel kan färga tänderna och tungan bruna, men detta är helt ofarligt. Användningen av mundroppar kan tillfälligt försvaga smaksinnet.

Efter hjärttransplantationen är det viktigt att ta hand om hälsan. Under det första halvåret efter hjärttransplantationen borde åtgärder som gäller tänderna undvikas.

I fortsättningen är det bra att besöka tandläkaren två gånger per år och vid behov oftare. Tänk på att även en tandlös mun och behovet att korrigera tandprotesen ska undersökas regelbundet.

Kontakta tandläkaren om tandköttet blöder eller är svullet och om du känner en knöl eller en öm punkt i munnen. En del av de immunsuppressiva läkemedlen kan leda till att tandköttet växer för mycket.

Tandläkaren ska alltid informeras om hjärttransplantationen eftersom tandingrepp ska utföras i antibiotikaskydd.​

Uppdaterad 20.9.2019