Gå till sidans innehåll

Motion

Motion är viktig både under väntetiden till hjärttransplantationen och under återhämtningen efter hjärttransplantationen. Motion och träning kan underlätta återhämtningen efter hjärttransplantationen. Motion och träning kan förebygga associerade sjukdomar och biverkningar på grund av immunsuppressiv behandling.

Motion före hjärttransplantationen

Den som väntar på en hjärttransplantation har till följd av organsvikt flera symtom som försämrar funktions- och prestationsförmågan samt belastningstoleransen och som kan påverkas i förebyggande eller lindrande syfte med motion och träning.

Under väntetiden till hjärttransplantationen är det viktigt av att uppehålla funktionsförmågan och muskelkonditionen. När du sköter om din hälsa och din fysiska kondition förbättras livskvaliteten. Regelbunden motion håller funktions-, prestations- och arbetsförmågan uppe hos den som väntar på en hjärttransplantation.

Bra muskelkondition ger även ett optimalt utgångsläge för rehabiliteringen och vården efter hjärttransplantationen.

Motion behöver vara ett dagligt inslag i vardagen och egenvården redan före hjärttransplantationen.

Motionsformerna och effekten av motionen bestäms med hänsyn till den individuella situationen och sjukdomens svårighetsgrad. Alla vanliga former av motion är trygga och rekommenderade. Simning och annan vattengymnastik rekommenderas inte utan sällskap.

Motion efter hjärttransplantationen

Aktiv och effektiv rehabilitering och motion kan påskynda rehabiliteringen efter hjärttransplantationen, minska behovet av sjukhusvård samt påskynda återgången till normala dagliga sysslor och arbetslivet.

Rehabiliteringen kräver mer tid och långsiktig träning om muskelkonditionen och prestationsförmågan har varit kraftigt nedsatta före hjärttransplantationen. Den egna aktiviteten är mycket viktig.

Nyttomotion skapar en god grund för fysisk aktivitet. Motionen måste vara tillräckligt effektiv för att den ska höja konditionen. Träningen måste dessutom vara långsiktig och progressiv för att muskelstyrkan samt andnings- och cirkulationsorganens kondition ska öka.

Mångsidig och progressiv motion ger bästa garantin för god uthållighet, muskelstyrka, balans och rörlighet.

Motion kan förebygga och lindra associerade sjukdomar och biverkningar på grund av immunsuppressiv behandling. Motion påverkar cirkulationsorganens funktion och ämnesomsättningen hos organtransplanterade personer på samma sätt som hos övrig befolkning. Motion har även många viktiga positiva effekter till exempel på rörelseorganens funktion. Motionen spelar en viktig roll för viktkontrollen.

Det är viktigt att formerna och grenarna av motion är tilltalande och lämpliga om motion och fysisk aktivitet ska bli en bestående del av vardagen.

Organtransplanterade kan om de önskar delta till exempel i tävlingar för organtransplanterade personer.

Uppdaterad 20.9.2019