Gå till sidans innehåll

Pungåderbråck

Pungåderbråck (varicocele) är vanligare hos män än åderbråck på benen.

Cirka 15–24 procent av alla män har pungåderbråck. Oftast finns åderbråcket kring den vänstra testikeln eftersom dess venblodcirkulation är mer komplex än på den högra sidan.

Största delen av pungåderbråcken är symtomfria och de kan konstateras som oväntade fynd till exempel i samband med ultraljudsundersökning som utförs på pungen av andra orsaker. Ibland kan pungåderbråck emellertid ge symtom, det vill säga smärta, tryckkänsla och värmekänsla.

Oftast ger pungåderbråck inga symtom om morgnarna, utan symtomen förvärras under dagen när venblodet ansamlas i de utvidgade venerna. Dessutom kan fysisk påfrestning göra symtomen värre. Pungåderbråck höjer temperaturen i den närliggande testikeln och detta kan påverka testikelns tillväxt och funktion.

När man står upp kan de utvidgade venerna ses som ”klumpar” kring testikeln. När man ligger ner försvinner klumparna när venblodet lämnar de utvidgade venerna. De utvidgade venerna kan konstateras med ultraljudsundersökning av testiklarna.

Om en man i medelåldern eller en äldre man plötsligt får stort pungåderbråck på vänstra sidan, eller som åderbråcket ligger kring den högra testikeln, gör man ofta en ultraljudsundersökning av buken för att utreda orsaken till åderbråcket.

Hos vuxna behöver symtomfritt pungåderbråck inte behandlas. Om åderbråcken uppträder hos en pojke i tillväxt- och tonårsåldern finns det skäl att överväga behandling om man misstänker att de kan störa testikelns normala tillväxt.

Om pungåderbråcket konstateras i samband med infertilitetsutredning lönar det sig i regel att behandla det. Behandlingen kan ha en positiv inverkan på spermieproduktionen i testikeln.

En röntgenläkare kan behandla pungåderbråck genom att försluta testikelvenen i ett ingrepp som utförs under lokalbedövning. Det är också möjligt att operera, men i dag är det en mycket sällsynt åtgärd.

Uppdaterad 1.12.2022