Gå till sidans innehåll

Överaktiv urinblåsa hos män

Det rör sig om en överaktiv urinblåsa när urinblåsan är överkänslig och drar sig samman av en liten urinmängd.

När urinblåsan är överaktiv kan det vara svårt att hinna till toaletten i tid och inkontinens kan förekomma.

Sällsynta orsaker till ett tätare urineringsbehov är bland annat smärta i urinblåsan, en förminskad urinblåsa (till exempel till följd av strålbehandling), spänning och neurologiska sjukdomar. I vissa neurologiska sjukdomar (hjärnsjukdomar, MS-sjukdom, ryggmärgsskada) har innervationen i urinblåsan störts, vilket gör att urinblåsan inte fungerar normalt.

Uppdaterad 30.11.2022