Gå till sidans innehåll

Vattenbråck

Vattenbråck känns i regel igen som en stor, mjuk knöl i en förstorad pung.

Med vattenbråck (hydrocele) avses en vätskeansamling inuti pungen, belägen runt testikeln och bitestikeln

Vattenbråck är oftast symtomfritt, men när det förstoras kan det orsaka smärta, tryckkänsla och mekanisk störning när det hamnar i kläm inne i byxorna. Symtomfritt vattenbråck behöver inte behandlas. Om vattenbråcket orsakar symtom kan det behandlas antingen med skuminjektion (skleroterapi) eller operation.

När man lyser genom pungens hud med en ficklampa kan man se vätskan kring bråcket. Läkare kan oftast enkelt skilja mellan en förstorad pung och fasta knölar. Om fyndet är osäkert kan det fastställas med en ultraljudsundersökning av pungen.

Vid skuminjektion dräneras vätskan med en tunn nål genom pungens hud och ett limämne sprutas in i vätskemembranet. Avsikten är att membranet ska limmas ihop så att vätska inte kommer åt att bildas och inkapslas på nytt.

Det är möjligt att symtomet ännu återkommer efter behandling. Då utförs ingreppet på nytt eller så utförs en vattenbråcksoperation (operation för hydrocele testis). Efter ingreppet kan pungen ibland bli inflammerad eller få en blodutgjutning, vilket kan göra återhämtningen långsammare.

Vattenbråck kan också behandlas med en operation som görs under ryggmärgsbedövning (spinalbedövning) eller narkos.

Vid operationen öppnas pungens hud, vätskan avlägsnas och de membran som omringat vätskan avlägsnas eller försluts. Testikeln och bitestikeln inklusive deras strukturer lämnas i regel på plats och om ingreppet utförs omsorgsfullt, påverkas deras funktion inte. Såret försluts i regel med smältande stygn varvid stygnen inte behöver avlägsnas separat.

Operationen är också förknippad med en risk för efterföljande inflammation och blodutgjutning, men de flesta blir friska utan några problem.

I regel utförs ingreppet som dagkirurgi vilket betyder att patienten kan åka hem för fortsatt vård redan under samma dag. I vanliga fall förskriver läkaren sjukledighet för en vecka beroende på arbetsuppgifterna.

Det är möjligt att besväret återkommer även efter operation. Då måste en ny operation utföras om vattenbråcket fortfarande ger symtom.

Uppdaterad 1.12.2022