Gå till sidans innehåll

Undersökning av blod i urinen hos män

Om det förekommer blod i urinen undersöks ett urinprov först i laboratorium. I provet ser man mängden röda blodkroppar och en eventuell urinvägsinfektion.

Om urinvägsinfektion inte föreligger och man inte heller hittar någon annan faktor som förklarar varför det finns blod i urinen, är det på sin plats att genomföra fortsatta undersökningar. Vid ultraljudsundersökning av urinvägarna ser man mycket väl strukturen hos de övre organen i urinvägarna. Undersökningen av urinblåsan kan försvåras till exempel om den som ska undersökas är fet.

Ur urinprovet analyseras även tumörceller. Det tar flera dagar att undersöka ett prov på ett patologilaboratorium.

Endoskopi av urinblåsan är en tillförlitlig undersökning när man vill kontrollera urinblåsans tillstånd. Förändringar i blåsans slemhinna och rentav små tumörer kan förbli osedda vid ultraljudsundersökning, varför det är nödvändigt med endoskopi av blåsan.

I regel görs endoskopin med ett tunt och flexibelt endoskopirör (skop) på ett poliklinikbesök. Vid endoskopin används vätska för att tänja ut urinblåsan så att man kan se hela urinblåsans vägg.

Efter endoskopin kan det tillfälligt förekomma lite blod eller irritation i urinröret. Urinvägsinfektioner orsakade av ingreppet är sällsynta. Endoskopi av urinblåsan förutsätter inte sjukledighet.

Ytterligare undersökningar

Om tumörcellsprovet eller ultraljudsundersökningen visar på avvikelser, kan datoravbildning av urinvägarna ge mer information om situationen.

Uppdaterad 30.11.2022