Gå till sidans innehåll

Information om testosteronbrist

Det är sällsynt med testosteronbrist hos yngre män, men med åldern minskar utsöndringen av testosteron i testiklarna. Testosteronkoncentrationen avtar sakta efter att man har fyllt 40.

En låg testosteronkoncentration kan bero på hormonella orsaker eller att testiklarna inte fungerar. Man bör noggrant överväga påbörjandet av testosteronbehandling eftersom nyttan av behandlingen är oklar.

Vid vissa sjukdomar, till exempel Kallmans och Klinefelters syndrom, är testosteronkoncentrationen i blodet låg och detta behandlas med testosteron.

Ett testosteronunderskott som börjat i barndomen leder till att utvecklingen i puberteten uteblir, varför man snabbar på puberteten med testosteronbehandling. En svår funktionsstörning i testiklarna är ofta också förknippad med störningar i spermieproduktionen, vilket kan leda till infertilitet.

Uppdaterad 1.12.2022