Gå till sidans innehåll

Testikelcancer

Testikelcancer är den vanligaste cancertypen hos män i åldern 15–34 år. Prognosen för cancern är dock mycket god.

Det vanligaste fyndet vid testikelcancer är en förstorad, smärtfri och fast testikel. Som fortsatt undersökning efter fyndet utförs en ultraljudsundersökning av testiklarna och om cancermisstanken bekräftas, utförs också en explorativ operation av testikeln.

Om testikeltumören är elakartad, avlägsnas testikeln i regel helt och hållet. I vissa fall kan tumören vara liten och då kan man ta bort endast tumören.

Om testikeln avlägsnas genom operation kan den ersättas med en testikelprotes om patienten vill.

Uppdaterad 1.12.2022