Gå till sidans innehåll

Ingrepp vid avlägsnande av urinledarsten hos män

Urinledarstenar avlägsnas med ett endoskopiskt ingrepp på samma sätt som njurbäckenstenar.

I en akut situation som orsakas av urinledarsten blir man ibland tvungen att placera en tunn plastslang (stent) för att trygga flödet av urin från njurbäckenet till urinblåsan. Ingreppet görs på jouren. Om stenen inte avlägsnas av sig själv bredvid stenten, avlägsnas den senare med ett endoskopiskt ingrepp.

Ibland blir man tvungen att ty sig till en kateter som förs in via sidan till njurbäckenet (pyelostomi). Då är det fråga om en sten som täpper till urinledaren och orsakar njurinsufficiens, en allvarlig urinvägsinfektion eller mycket svår smärta. Ingreppet utförs som jour på röntgenavdelningen. Urinledarstenen avlägsnas senare med ett endoskopiskt ingrepp.

Uppdaterad 30.11.2022