Gå till sidans innehåll

Behandling av infertilitet hos män

Behandlingen av infertiliteten väljs beroende på den bakomliggande orsaken. Ibland kombineras olika behandlingsformer för att säkerställa ett så lyckat slutresultat som möjligt.

Graviditeter startar lika effektivt i provrör oavsett om spermierna härstammar från ett testikelprov eller från sädesvätskan.

I en situation där spermierna inte rör sig i sädeskanalerna kan man hitta spermier i testikeln. Ett testikelprov tas enkelt med lokalbedövning. Spermierna tas tillvara ur provet och en del av spermierna kan frysas ner för senare användning.

För att åstadkomma en graviditet behövs provrörsbehandling och en befruktning med mikroinjektion (ICSI). Vanliga testikelprover tas vid alla enheter som är specialiserade på infertilitetsbehandling.

Med tablettbehandling kan man enkelt förbättra hormonproduktionen i hypofysen och därigenom testosteronproduktionen i testiklarna. Bättre testosteronproduktion förbättrar spermieproduktionen.

Det tar ofta månader innan spermieproduktionen kommer igång och detta kontrolleras med en analys av sädesvätskan. Vid behov kan tablettdosen förstoras. Det kräver tålamod när man väntar på att spermieproduktionen ska starta.

I en situation där spermieproduktionen i testiklarna saknas helt är det osannolikt att man hittar spermier i ett vanligt testikelprov. Det är ändå möjligt att hitta spermier i testikelvävnaden med hjälp av en mikroskopisk testikeloperation (mikro-TESE).

Man tar mikroskopiskt små provbitar på de ställen där det är mest sannolikt att hitta spermier och ur dessa provbitar söker man spermier på ett fertilitetslaboratorium. Sannolikheten för att hitta spermier beror på orsaken, som ibland är känd. Kända orsaker är exempelvis testikelretention, cancerbehandlingar och Klinefelters syndrom.

Före operationen går det inte att säga om man kommer att hitta spermier eller inte. Ibland används hormonbehandling före operationen för att maximera sannolikheten för att hitta spermier.

Uppdaterad 31.8.2021