Gå till sidans innehåll

Skador på penisen

Skador på penisen läks ofta av sig själva och man behöver bara sällan uppsöka läkare.

Den vanligaste lindriga skadan på penisen är att penishuden hamnar i kläm när man stänger dragkedjan. Detta ger ofta smärta, hudskada eller sår.

Ibland har förhuden dragit sig bakom ollonet och sväller. Om man inte själv lyckas dra förhuden tillbaka behövs jourvård.

Om tillståndet inte behandlas kan blodcirkulationen till ollonet i värsta fall bli förhindrad.

Om förhudens penissträng är spänd kan den ruptureras vid samlag. Ibland kan såret blöda rikligt till en början, men oftast upphör blödningen av sig själv och såret läker likaså av sig självt. Som första hjälpen kan man applicera tryck på såret för att få blödningen att upphöra. Om penissträngen ruptureras upprepade gånger bildas det ärr på den och den börjar strama. Då lönar det sig att uppsöka läkare för att få en bedömning av vårdbehovet. Läs mer i följande länk:

Penisbrott uppstår vid samlag när den erigerade penisen vrids och svällkroppskapseln skadas. I regel uppstår penisbrott när penisen halkar ut ur slidan under samlag och den trycks mot något. Detta leder till en omedelbar smärta och erektionen upphör.

Om svällkroppskapseln ruptureras, sväller penisen och det uppstår en blodutgjutning i den. När man misstänker penisbrott finns det skäl att uppsöka jouren.

Den vanligaste orsaken till bettskador är hundar eller människor. I det värsta fallet skadar bettet vävnaderna och bakterier och virus i munnen kan orsaka allvarliga följder när de överförs till offrets kropp.

Vid hundbett kan skadan oftast ses tydligt och den sträcker sig ofta också till punghuden. Man bör omgående kontakta läkare för att behandlingen ska kunna påbörjas fort. Om bettet orsakas av en människa kan det hända att man skäms och man därför dröjer med att ta kontakt, varvid såret kan hinna bli allvarligt inflammerat. När behandlingen påbörjas fördröjt blir den ofta längre och mer komplicerad.

Vid hundbett finns det en risk för rabies. När man blir biten av en människa måste man komma ihåg risken för könssjukdomar, till exempel hepatit (leverinflammation) eller HIV.

Bettsår ska alltid rengöras direkt med en riklig mängd vatten och antiseptisk lösning. Alla bettsår är förknippade med en risk för stelkramp, så det lönar sig att hålla vaccinationerna i kraft.

Ett främmande föremål kan hamna i penisen av misstag, av egen vilja eller avsiktligt i syfte att skada. Främmande föremål kan också användas i sexuellt syfte för att göra penisen större eller vackrare.

Det finns en mängd föremål som man kan skjuta in under penishuden eller in i urinröret. Ibland kan ett främmande föremål slinka över till urinblåsan. Det främmande föremålet behöver avlägsnas för att undvika inflammationer och lokala skador. Piercingar på penisen kan medföra urinproblem och rentav leda till att urinröret ruptureras och förträngs, ge inflammationer i huden eller längre in i vävnaderna samt leda till ärrbildning.

Ringar som sätts kring penisen kan utgöra en risk för blodcirkulationen i penisen och medföra stora skador.

När ska jag uppsöka läkare: När du har symtom som tyder på inflammation ska du genast ta bort det främmande föremålet. Om du inte själv kan ta bort föremålet ska du söka hjälp.

Uppdaterad 1.12.2022