Gå till sidans innehåll

Testikelskador

Testikeln är relativt väl skyddad inuti pungen, men trubbiga slag till exempel i samband med våld, idrottsolycka eller trafikolycka kan skada testikeln.

Ett trubbigt slag kan orsaka testikelruptur, blodutgjutning i pungen, förflyttning av testikeln till exempel till ljumsken eller testikeltorsion som leder till störd blodcirkulation.

När pungområdet utsätts för en kraftig stöt är det bra om en läkare undersöker testiklarna eftersom det finns risk för testikelruptur.

Svullnad och blåmärken kan förekomma i varierande utsträckning men de berättar inte hur allvarlig skadan varit. En stötskada kan orsaka en kraftig blodutgjutning, men å andra sidan kan det hända att inte ens en testikelruptur ger kraftig svullnad.

I regel är smärtan i pungen kraftig och den kan vara förknippad med illamående.

En ultraljudsundersökning hjälper läkaren att bedöma hur svår skadan är. Ibland, om man misstänker allvarlig testikelskada, kan man utföra en explorativ operation av testikeln. Testikeln blottas via ett operationssnitt i huden, blodutgjutningar avlägsnas, och om testikeln är rupturerad, lagas den. Ofta kan testikelns funktion återställas.

Uppsök vård inom ett dygn från att skadan har inträffat. Ofta räcker det med vila och smärtstillande medicinering. Om pungen är kraftigt svullen kommer den långsamt att återgå till sin normala storlek inom cirka 1–2 månader. Smärtan ger efter mycket tidigare.

Som första hjälpen vid testikelskador kan man ta antiinflammatoriskt läkemedel och använda lokalt svalkande förband.

Om skadan kräver operation bör man utföra de korrigerande åtgärderna senast inom tre dygn efter skadan för att trygga testikelns funktion.

Uppdaterad 1.12.2022