Gå till sidans innehåll

Påverkan i den mentala hälsan och i parförhållandet vid för tidig utlösning

För tidig utlösning påverkar parförhållandet i stor utsträckning. Partnerns stöd är en viktig del i behandlingen av för tidig utlösning.

För tidig utlösning försämrar både mannens och partnerns livskvalitet. Den sexuella belåtenheten minskar och ångest och prestationskrav kan öka.

Mentalt stöd är en viktig del i behandlingen av för tidig utlösning.

Om problemet kvarstår länge leder det oftast till att det sexuella umgänget minskar i parförhållandet. Därför bör du diskutera öppet om problemet med din partner eller läkare.

Uppdaterad 1.12.2022