Gå till sidans innehåll

Testikeltorsion

Testikeltorsion orsakar akut och kraftig smärta.

Med testikeltorsion avses ett tillstånd där testikeln vrider sig runt inne i punken så att blodcirkulationen till pungen genom sädessträngen störs.

Testikeltorsion är vanligast hos 12–20-åriga pojkar vars testikelfunktion aktiveras när målbrottet börjar.

Kraftig smärta som börjar plötsligt och pungen är ofta röd och mycket känslig för beröring. Ibland strålar smärtan till nedre delen av buken. Vid sådana här symtom bör man omedelbart uppsöka en läkare eftersom blodcirkulationen i testikeln måste återställas så fort som möjligt. Annars finns det en risk för att testikelns funktion störs irreversibelt.

Testikeltorsion kan konstateras med ultraljudsundersökning. Undersökningen används för att särskilja mellan testikeltorsion och inflammation i bitestikeln.

Torsionen måste opereras omgående för att man ska kunna rädda testikelns funktion.

Under operationen sätts testikeln i rätt läge och fästs vid insidan av pungen så att den inte kan vrida sig på nytt.

Samtidigt fästs också den andra testikeln i förebyggande syfte.

Uppdaterad 1.12.2022