Gå till sidans innehåll

Uppföljning av testosteronbrist

Man följer upp hur symtomen på testosteronbrist lindras genom regelbundna kontrollbesök på läkarmottagningen.

För läkarmottagningen tas blodprover, ur vilka man kontrollerar testosteronkoncentrationen, hemoglobinet i blodet, lever- och fettvärden. Om symtomen inte lindras finns det ingen orsak att fortsätta med behandlingen.

Hos äldre män följer man upp prostatans tillstånd med regelbundna mätningar av PSA-värdet samt genom att känna på prostatan. När man korrigerar avsevärt låga testosteronvärden är det vanligt att även PSA-värdena stiger.

Uppdaterad 1.12.2022