Gå till sidans innehåll

Bitestikel- och testikelinflammation

Om en man har feber, smärta i testikeln samt rodnad och svullnad i pungen, finns det skäl att misstänka inflammation och uppsöka läkare.

Bitestikelinflammation

Bitestikelinflammation orsakas ofta av bakterier som ger urinvägsinflammation. En underliggande orsak kan vara en tömningsstörning av urinblåsan orsakad av en förstorad prostata. Katetrering av urinblåsan och urologiska ingrepp kan också orsaka bitestikelinflammation.

Hos män som är i sexuellt aktiv ålder kan bitestikelinflammation också bero på klamydia- eller gonorréinflammation. Sexuellt överförda inflammationer kan effektivt förebyggas genom att man använder kondom.

Testikelinflammation

I dag är testikelinflammation mycket sällsynt, eftersom MPR-vaccinet skyddar mot påssjuka som tidigare var en vanlig orsak till inflammationen. Testikelinflammation orsakad av påssjuka leder i regel till förtvining av testikeln och avsevärt nedsatt funktion hos den.

För ovaccinerade personer måste man alltså hålla risken för påssjuka i åtanke. Påssjuka börjar med en spottkörtelinflammation som framträder som svullnad i kinderna. Testikelinflammationen börjar cirka en vecka efter spottkörtelinflammationen.

Symtomen för bitestikelinflammation och testikelinflammation är en svullen och öm pung. Lokal rodnad och värmekänsla är vanliga och man kan även ha feber. Oftast börjar symtomen långsammare än vid testikeltorsion och smärtan är i regel inte lika kraftig. Det rekommenderas ändå att man omgående uppsöker läkare.

Ibland kan bitestikelinflammationen också spridas till testikeln. Bitestikeln och testikeln sväller och pungen är rodnad och öm. I värsta fall kan man känna en stor, öm klump inuti pungen. Förändringar orsakade av inflammation kan konstateras med ultraljudsundersökning av testiklarna.

Inflammationen behandlas med antibiotika och vila. Smärtan stillas effektivt av kalsonger som stöder pungen, svala förband och antiinflammatoriska läkemedel.

Uppdaterad 1.12.2022