Gå till sidans innehåll

Undersökning av testosteronbrist

Testosteronbristen bedöms utifrån de olägenheter som symtomen orsakar. En normal testikelstorlek är ofta ett tecken på normal testosteronkoncentration.

Testosteronkoncentrationen i blodet och koncentrationen av luteiniserande hormon (LH) som reglerar testosteronproduktionen i testiklarna mäts med laboratorieprov. Blodprovet ska lämnas på morgonen före klockan tio, eftersom normalvärdena har definierats enligt morgonkoncentrationerna. Testosteronkoncentrationen är som högst på morgonen och sjunker mot kvällen. Om testosteronkoncentrationen är under 8 nmol/l (nanomol per liter) i minst två olika blodprover, kan man överväga påbörjande av testosteronbehandling för att underlätta symtomen.

Hos äldre män finns det även skäl att undersöka prostatan.

När man undersöker orsakerna till symtomen bör man även beakta övriga möjliga orsaker, såsom diabetes och funktionsstörningar i sköldkörteln.

Uppdaterad 1.12.2022