Gå till sidans innehåll

Information om infertilitet hos män

En störning i mannens fertilitet kan vara tillfällig eller medfödd.

Livsstilen påverkar infertiliteten hos män. Hos personer som röker mycket minskar spermiemängden och spermiernas rörelse och kvalitet avtar. Hos personer som dricker mycket alkohol minskar spermieproduktionen. Långvarig stress är å sin sida förknippad med hormonella förändringar som försämrar spermieproduktionen. Dessutom kan spermieproduktionen bromsas upp av övervikt, eftersom fettvävnad producerar östrogen.

Med svår infertilitet hos män avses vanligtvis en fullständig avsaknad av spermier i sperman (azoospermi).

En avsaknad av spermier i sperman kan bero på tre orsaker:

  • Testiklarna producerar spermier normalt men spermierna kommer inte in i sädesvätskan till exempel på grund av en inflammation eller skada (obstruktiv azoospermi).

  • Hormonfunktionen i hypofysen är bristfällig vilket gör att testiklarna inte fungerar normalt.

  • Hormonfunktionen i hypofysen är normal, men spermieproduktionen i testiklarna saknas (nonobstruktiv azoospermi; NOA). Detta är den besvärligaste situationen och prognosen är också sämst. Orsaken till saknad spermieproduktion utreds genom en analys av sädesvätskan, genom att undersöka testikelstorleken och övriga delar av könsorganen, samt genom att fastställa hormonkoncentrationerna ur blodprover.

Uppdaterad 31.8.2021